Jmenuje se Příběh železné koule a pohanské urny – Počátky archeologických výzkumů na Plzeňsku. Přednášející Martin Čechura seznámí posluchače s dějinami archeologických výzkumů na Plzeňsku. Představeny budou životní osudy a činnost významných archeologů 19. století, kteří svůj život věnovali záchraně památek a podíleli se na vytváření pravěkých a středověkých sbírek ZČM. O týden později (18. 11.) ve stejném čase a na stejném místě se uskuteční přednáška na téma Keltský zlatý poklad z Podmokel a nejstarší mince na českém území.