Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici připravuje výstavu malíře a karikaturisty Bohumila Konečného Bimby, který poslední roky života strávil v Kožlanech a část jeho díla se za tu dobu dostala do řady osobních sbírek. Muzeum proto žádá majitele kreseb, ilustrací a maleb o jejich zapůjčení. Výstava k nedožitým stým narozeninám Bohumila Konečného, jehož si coby rodáka letos připomene i Plzeň, se bude konat od 13. června do 19. srpna.

Poslední zvonění na Masarykově gymnáziu v Plzni
Poslední zvonění bylo pořádně pekelné