Muslimové si před vstupem do prostor, které používají jako modlitebnu, zouvají boty. Příchozí se usazují na koberce, všichni stejně – směrem ke svatyni v Mekce.

Na začátku setkání zaznívá několikaminutový adán neboli výzva k modlitbám. Poté se slova ujímá čtyřiadvacetiletý student medicíny Sulaiman Rashid. Kázání, jemuž naslouchá zhruba čtyřicítka lidí, pronáší v arabštině. Hlavním tématem promluvy mladého rétora je především středeční pařížská tragédie. „Chceme vyjádřit upřímnou soustrast rodinám, kterým při útoku někdo zemřel. Velmi nás to mrzí. Islám je náboženstvím odpuštění, nesmí se v něm ubližovat nevinným lidem, protože to je v rozporu s islámskými hodnotami," podotýká Rashid. Někteří věřící souhlasně přikyvují, jiní mají sklopené hlavy a sepnuté ruce.

„To, co se stalo ve Francii, je rovněž proti svobodě i správné morálce. Nikdo přece s takovým činem nemůže souhlasit. Za útokem stojí radikálové. Takové činy bohužel vrhají špatné světlo na celý islám," pokračoval student. Ten stejně jako další věřící, pocházející zpravidla z Palestiny nebo Jordánska, stále nemůže tragédii uvěřit.

V druhé části přibližně hodinového shromáždění, jež na lochotínských kolejích probíhá každý pátek, vyzval Rashid přítomné ke společným modlitbám: „Budeme se modlit nejen za ty, kteří ve Francii zemřeli, ale také za mír v celé zemi."

Muž, který je v pátém ročníku Lékařské fakulty UK v Plzni, v závěru setkání upozornil na dopis Svazu muslimských studentů a mládeže v ČR, k jehož prohlášení se připojil.

Předseda svazu Hosam Alhashlamoun v něm zásadně odsuzuje barbarský útok a projevuje soustrast i solidaritu. Podle předsedy svazu se nedá teroristický čin ospravedlnit ani připsat žádnému konkrétnímu náboženství.