Do plného kina Káčko dorazili zástupci všech tří institucí, aby společně se starostou Dobřan Martinem Sobotkou a místními debatovali o aktuálním stavu projektu. Během veřejného slyšení padala celá řada otázek na dopady výstavby podnikatelského parku, budoucnost letiště, pracovní trh a ekologickou zátěž na region.

Prezentující potvrdli, že není třeba mít obavy ohledně agenturních zaměstnanců, možných ubytoven a zhoršení dopravní situace, naopak ujistili občany o omezení počtu zaměstnanců samotné gigafactory na maximální hranici 3,5 tisíce s pozvolným nástupem v řádech několika let a maximální plochu areálu s rozlohou 280 ha. Původní koncept dle aktuálních Zásad územního rozvoje počítal s továrnou pro 10 tisíc zaměstnanců a s rozlohou 1,2 milionu metrů čtverečních. Továrna také počítá se supermoderním ekologickým provozem s vysokou mírou automatizace. Jedním z témat diskuze byla i nepřesná informace, která se objevila v některých médiích o tom, že MPO aktuálně navrhuje vyvlastnění obecních pozemků.

Americká se v noci otevře individuální automobilové dopravě
Americká se v noci otevře všem autům. Zpříjemní ji i stromořadí

„Tato informace není správná. Naším cílem je transparentně a průběžně informovat veřejnost o přípravách projektu a odpovídat na veškeré otázky, které ohledně něj mohou mít. Veřejná slyšení jsou dobrou příležitostí potkat se s místními občany a otevřeně se bavit o tom, co je nejvíce trápí a vyvrátit největší obavy, ale také o tom, jaké přínosy bude projekt a související investice v regionu mít. V rámci projektu se předpokládá, že dojde například k navýšení kapacit škol, vybudování silničních obchvatů obcí, modernizaci železniční trati či zajištění náhradního letiště,“ vysvětlil vše na místě Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací ministerstva průmyslu a obchodu, který je nyní pověřen řízením agentury CzechInvest. Ta společně s ministerstvem zahájila dlouhodobou informační kampaň. V rámci ní se podobná veřejná slyšení budou postupně konat i v dalších obcích, které výstavba projektu bezprostředně ovlivní.

MPO a CzechInvest spustili webovou stránku věnovanou strategickému podnikatelskému parku Plzeň-Líně. Na adrese parkline.cz jsou k dispozici průběžně aktualizované podrobné informace k projektu včetně řady nejčastěji kladených otázek a odpovědí, vizualizace i srovnání toho, jak se na základě připomínek a debat s obcemi či krajem celý projekt proměnil od původního konceptu.