Od 4. října do 2. prosince 2022 tady bude platit úplná uzavírka, po mostě projdou po provizorním chodníku jen pěší. Konečná autobusů MHD bude před mostem, linkové autobusy pojedou objížďkou.

Most na Klatovské ulici v Liticích převzalo město před osmi lety od Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Při jeho důkladné kontrole se ukázalo, že není v nejlepším stavu, proto bylo nutné začít chystat opravu. „Při opravě byly nejprve odstraněny konstrukční vrstvy komunikace a zásyp v části historické klenby a nad železobetonovou deskou v druhé části mostu na povodní straně. Po obnažení klenby bylo zjištěno, že původní klenbu nelze spřáhnout s novou železobetonovou deskou, což potvrdil i projektant. Dostavba novější části mostu probíhala v padesátých letech a nedochovala se k ní kompletní stavební dokumentace. Proto byla navržena nová samonosná železobetonová nosná konstrukce včetně hlubinného založení na mikropilotách. Kvůli přístupu vrtné soupravy je nutné úplné uzavření mostu a novou železobetonovou konstrukci udělat v místě klenby najednou. Proto bude nutné most uzavřít úplně i pro autobusy MHD,“ uvedla technická náměstkyně Správy veřejného statku města Plzně Andrea Fojtíková. „I přes nečekané komplikace předpokládáme, že původně plánovaný termín dokončení počátkem prosince bude dodržen,“ dodala Andrea Fojtíková.

Ilustrační foto
Lidé z kraje přicházejí o miliony, jsou neopatrní při nákupu na internetu

„Součástí rekonstrukce je i oprava a sanace přiléhající kamenné zdi a původní historické mostní klenby. Provádí se nová izolace ochranná vrstva, ve finále dojde na celé souvrství vozovky. Most získá na krajích nové římsy a zábradlí, vozovka bude zúžena a chodníky rozšířeny. Spolu s opravou mostu probíhá i výměna vodovodu. Ten je totiž veden mostní konstrukcí,“ popsal rekonstrukci Václav Šašek ze Správy veřejného statku. Odstavení původního vodovodu je plánováno na 5. října. Občanů by se nemělo dotknout, neboť do doby přepojení na nový vodovodní řad bude voda vedena provizorním vedením.

Oprava mostu probíhala od 18. července až dosud za částečného provozu – po polovině vozovky, která se neopravovala, jezdily jen autobusy MHD a mohli tu procházet pěší. Pro individuální dopravu byl most uzavřen. Teď se od 4. října až do konce oprav uzavře úplně i pro vozidla MHD. Konečná linek vozů MHD bude v zastávce Litice – náves, autobusy MHD se budou točit v křižovatce ulic Řepná – V Úhlu. Linkové autobusy budou využívat objížďku stanovenou pro ostatní automobilovou dopravu. Průchod pěších po mostě bude zachován.

Volební štáb SPOLU v Plzni.
Jednotná SPOLU? Na komunální úrovni tato myšlenka trochu drhne

Kamenný most s jedním polokruhovým obloukem překonává potok uprostřed Litic, které jsou od roku 1990 součástí Plzně jako její Městský obvod Plzeň 6 - Litice. Nosnou konstrukci mostu tvoří kamenná klenba s kamennými opěrami, která byla na povodní straně rozšířena o železobetonovou monolitickou desku založenou na železobetonových opěrách. Koryto potoka, který teče pod mostem, je regulováno betonovými zdmi se dvěma opěrami, u kterých je uložena kanalizace. Ve vysoké části těla mostu byla dodatečně v polovině 19. století osazena barokní socha svatého Jana Nepomuckého. Ta je jako jediná památkově chráněná, a proto je během stavby chráněna bedněním.

Stavbu provádí firma ROBSTAV, k. s. a Správa veřejného statku města Plzně za ni zaplatí dle smlouvy o dílo 25 090 401 korun včetně DPH.