Budou pokračovat v generální opravě. Letos se práce zaměří na části ve směru z Lochotína do centra.

V první fázi, která potrvá asi 14 dní, se nejdříve musí osadit výhybky pro tramvajovou trať před a za mostem. Pak naváže fáze druhá, ve které se koleje ve směru do centra vytrhají a nahradí je provizorní vozovka pro přesun automobilové dopravy na vnitřní polovinu mostu.

Po kompletní rekonstrukci mostního svršku na vnější polovině mostu začne v červenci třetí fáze – oprava vnitřní poloviny Pattonova mostu včetně vybudování nové tramvajové trati.

„V průběhu celého letošního roku se počítá ve směru do centra se zachováním dvou, byť zúžených, jízdních pruhů pro automobilovou dopravu,“ uvedl Miroslav Blabol z plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic.
Dodal, že případná větší dopravní omezení budou krátkodobá a plánovaně směřovaná mimo čas dopravní špičky.