Soukromá montessori Základní škola Pivoňka v severoplzeňském Chříči má před sebou druhý školní rok. Podle ředitelky Pivoňky se těší oblibě okolních obyvatel, škola proto navýšila kapacitu tříd.

„První rok fungování hodnotím pozitivně. Děti se učí ve věkově smíšené třídě, kde je jim k dispozici jeden učitel a jeden asistent pedagoga. Do školy bylo minulý rok přihlášeno 14 dětí, které chodily do jedné třídy pro 1.–3. ročník. Od září je žáků 18 a třída pro 1.–4. ročník. V příštím školním roce budeme kapacitu navyšovat na 40 dětí a otevírat novou třídu,“ vysvětluje ředitelka školy Jana Jakubíčková.

Chříčská montessori škola se od „pravé montessori“ mírně liší. Jak ředitelka dodává, rozdíl je především v kombinování s dalšími inovativními výukovými metodami – ve škole se vyučuje matematika dle prof. Hejného, metoda čtení Sfumato, využívají se metody kritického myšlení a projektové vyučování. Další rozdíl je ve výši školného, které zde není tak vysoké jako ve městech. Je na rodičích, kolik za děti měsíčně zaplatí, přičemž částka by se měla pohybovat od 500 do 2000 korun. „Říká se, že nové inovativní školy si budují jméno třeba i čtyři roky. O to více to platí zde na venkově, kde tuto výukovou metodu nezná mnoho lidí,“ popisuje Jakubíčková.

V Bolevci funguje montessori škola již pátým rokem. „Školu provozujeme od roku 2014. V současné době máme 43 žáků, 13 z nich tvoří prvňáčci. etos máme třídy pro 1.-5.ročník a od příštího září bude fungovat i šestá třída. Výše školného je tři tisíce korun měsíčně,“ uvedla ředitelka soukromé Základní školy Montessori Plzeň Gabriela Vicendová.

Vesnice Hilinavale na ostrově lovců lebek Nias, nacházející se u západního pobřeží Sumatry. Plzeňáci jsou třetí (Lukáš Socha) a pátý (Tomáš Vaňourek) zleva.
Jsme za polovinou trasy, hlásí cestovatelé z Plzně