Zasahujícím policistům situaci stěžuje, že centrální plzeňský obvod akci včas nezakázal. Přitom téměř identický pochod ohlášený o týden později radikálům zatrhl. Policisté k oběma shromážděním vydali negativní stanovisko, to však pro obvod není závazné. „Ať už město učiní jakékoli rozhodnutí, budeme ho respektovat. Ale nepřísluší mi jej hodnotit. Jsme připraveni na to, že pochod bude. Jsme připraveni chránit životy i majetek lidí,“ uvedl zástupce ředitele pro výkon služby Policie ČR správy Západočeského kraje Jaromír Kníže.

Postup policie se však při podobných akcích liší právě v tom, zda jsou zakázané nebo ne. Při ohlášené nezakázané akci, což je nyní sobotní pochod neonacistů, policisté víceméně dohlížejí na veřejný pořádek a na to, aby nedošlo ke střetům. Při akci zakázané pak musejí zástupci orgánu, který shromáždění zakázal, upozornit na tuto skutečnost svolavatele akce a umožnit účastníkům rozchod. Pokud účastníci na výzvu nereagují, pak nastupuje policie, aby zákaz prosadila.

V sobotu by měli do Plzně přijet i speciální policejní vozy, které přivezou koně pro jízdní policii. O tom, kolik peněz budou nebývalé policejní manévry stát, ale odmítají policisté podat bližší informace.

Jisté je, že očekávání sobotních událostí vzbuzuje strach v lidech, kteří žijí nebo pracují v okolí trasy pochodu v centru města. „Po dohodě s majitelkou jsme se rozhodli, že v sobotu zavřeme. Rozhodně bychom nechtěli, aby se nám sem extremisté nahrnuli a něco tu zničili,“ říká Bohumil Krátký z hospody U Krátkých v Husově ulici.