Iniciátorkou otevřeného dopisu je Monika Stehlíková, vyučující na plzeňském gymnáziu na Mikulášském náměstí. V úvodu odkazuje na pokyn šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Heinricha Himmlera, který byl rozeslán 4. 4. 1938 úřadovnám říšské kriminální policie: „Asociálové jsou ti, kdo svým protispolečenským, byť ne nutně protizákonným chováním dávají najevo, že se nechtějí vřadit do společnosti."

Pedagožka přitom odkazuje na novinový článek z minulého týdne, v němž plzeňský primátor mimo jiné hovořil o tom, že ´bezdomovci ostatním lidem komplikují cestování veřejnou dopravou.´ V této souvislosti město hlavně ve spolupráci s odborem bezpečnosti a prevence kriminality a zástupci dopravního podniku chystá akci, jež má tuto situaci vyřešit. „Určitě to nebude jednoduché, ale snažíme se najít způsob, jak je z veřejné dopravy vytěsnit. Věřím, že to půjde, ale bude to patrně běh na delší trať," uvedl Martin Zrzavecký v článku.

Stehlíková na začátku své reakce uvádí, že je-li v textu primátor přesně citován a radnice skutečně chystá ´čistku´, vyjadřuje společně s dalšími sedmnácti plzeňskými pedagogy ´hluboké pohoršení.´ 
Signatáři se shodují na tom, že úmysly primátora odporují ´nejen židovsko-křesťanské tradici soucitu a milosrdenství a celému západnímu konceptu lidských práv, ale i úctyhodné ideji sociálně-demokratické.´ Používaná rétorika a metody podle jejich názorů asociují třetí říši. „Nacisté sdíleli rozšířenou představu společnosti jako dokonale upravené zahrádky, do níž nepatří plevel, a používali velmi podobnou rétoriku. Srovnání s nacismem není nadnesená metafora. Je neuvěřitelné, že se primátor uvede do funkce tím, že začne šlapat po lidech, kteří jsou nejvíc na dně. Jsem si jistá, že Plzeň má důležitější problémy," doplnila Stehlíková.

Podle názoru Stehlíkové tento typ rétoriky zaplavil nejen západočeskou metropoli, ale celou republiku, a to už před volbami. Otevřený dopis, který odeslali plzeňští středoškolští a vysokoškolští pedagogové minulý pátek, zveřejnila na svém facebookovém profilu také krajská pobočka Člověka v tísni.

„Náš názor je podobný, proto jsme text vyvěsili. Nezávisle na této iniciativě jsme poslali panu primátorovi podnět ke schůzce, v rámci níž chceme o celé záležitosti diskutovat," uvedl ředitel organizace Aleš Kavalír. Termín setkání zatím není jasný.

Plzeňský primátor dopis obdržel a ve čtvrtek jej společně se svou reakcí předloží na zastupitelstvu města. „Chápu, že bezdomovectví a řešení problematiky nepřizpůsobivých, protože to není jenom o bezdomovcích, je velmi citlivé a složité téma. Pokud se dobře pamatuji na článek z minulého týdne, bylo tam uvedeno, že chceme vytěsnit tyto občany z městské hromadné dopravy," konstatoval Zrzavecký. Reagoval přitom na analýzu, v níž oslovili zhruba 850 respondentů. „Z té jednoznačně vyplývá, že největším problémem veřejné hromadné dopravy je právě přeprava těchto lidí. Netýká se to tedy jenom osob bez domova, ale i těch, kteří jsou pod vlivem omamných látek, alkoholu, a jedná se také o nepřizpůsobivé," konkretizoval primátor. Snahou tedy podle jeho slov je, aby se cestující chovali ve shodě s přepravním řádem, neobtěžovali ostatní.

Poskytované sociální služby, včetně těch, jež se zaměřují na jedince bez střechy nad hlavou, jsou v západočeské metropoli podle Zrzaveckého na velmi vysoké úrovni. Plzeň intenzivně spolupracuje s Městskou charitou, nabízí uvedené cílové skupině například ubytování v azylovém domě nebo bezplatnou lékařskou péči.

Primátor dementoval názor obsažený v dopise, že by jeho úmysly byly v rozporu se sociálnědemokratickými idejemi: „Nepovažuji se za někoho, ke komu mě přirovnávají. Jsem sociální demokrat, který má sociálnědemokratické cítění. Myslím na tyto lidi, nicméně všechno má své meze. Každý z nás musí v rámci společnosti respektovat nějaká pravidla," podotkl. Paralelu své rétoriky a metod rozhodně nepovažuje za podobnou těm, jež se užívaly v třetí říši: „Jednoznačně mi to přijde přehnané," dodal.

NEZKRÁCENÁ VERZE DOPISU

Asociálové jsou "ti, kdo svým protispolečenským, byť ne nutně protizákonným chováním dávají najevo, že se nechtějí vřadit do společnosti." (Z pokynu šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Heinricha Himmlera rozeslaného 4. 4. 1938 úřadovnám říšské Kriminální policie) aneb Čeští učitelé, sůl země, píší primátorovi.

Vážený pane primátore, V Plzni 5. 12. 2014
v článku J. Nedvěda na iDNES.cz z 2. 12. jsme se dočetli o „akcích zaměřených na vyřešení problémů souvisejících s bezdomovci", které údajně připravuje plzeňská radnice. Obsah celého textu včetně Vašich údajných výroků je hanebný a nestoudný, zdráháme se uvěřit, že by něco podobného bez uzardění zamýšlel, natož pak vyslovil představitel jakékoliv demokratické strany. Rádi bychom Vás proto požádali, abyste informace o represích připravovaných radnicí proti těm nejslabším a nejchudším veřejně dementoval.
Pokud jste ale citován přesně a radnice opravdu plánuje popisovanou čistku, rádi bychom vyjádřili své hluboké pohoršení. Jsme učitelé a cítíme odpovědnost před svými studenty, lišíme se navzájem názory na politiku i na společnost, ale na jednom jsme se shodli: Vaše úmysly odporují nejen židokřesťanské tradici soucitu a milosrdenství a celému západnímu konceptu lidských práv, ale i úctyhodné ideji sociálně demokratické. Jediní socialisté, kteří kdy populisticky a xenofobně útočili proti tzv. nepřizpůsobivým, byli ti nacionální. Plzeň může být jen těžko evropským městem kultury, když se její představitelé uchylují k rétorice a metodám, jež asociují Třetí říši.
Až půjdete přes náměstí kolem betlému nebo až budete mluvit jménem sociální demokracie, zkuste si připomenout hodnoty, na nichž vyrostlo křesťanství, demokracie i politická strana, jejímž vysokým představitelem jste.
Poklidný zbytek adventu přejí

Monika Stehlíková (Gymnázium Mikulášské nám.)
Jitka Maulová (Střední průmyslová škola stavební)
Jan Anderle (Gymnázium Františka Křižíka)
František Stoček (Gymnázium Luďka Pika)
Eva Bednářová (SSUPŠ Zámeček)
Petr Halajčuk (Církevní gymnázium)
Veronika Rybová (Gymnázium Mikulášské nám.)
Antonín Kolář (Masarykovo gymnázium)
Helena Koubková (Střední průmyslová škola strojnická)
Alice Zadražilová (Gymnázium Mikulášské nám.)
Radmila Lehečková (Gymnázium Mikulášské nám.)
Irena Hanzlíková (Gymnázium Mikulášské nám.)
Ladislav Toušek (FF ZČU)
Ľubomír Lupták (FF ZČU)
Daniela Trinerová (Gymnázium Františka Křižíka)
Kateřina Trčková (Gymnázium Luďka Pika)
Ladislava Matoušková (Gymnázium Františka Křižíka)
Ondřej Sosna (PF JČU)

V kopii:

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR a předseda ČSSD

Milan Štěch, předseda Senátu PČR

Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv

Jiří Dienstbier, ministr bez portfeje

Vladimír Špidla, ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR