Ale protože hasičina vede, věnují se mrtnické děti hře Plamen a také se účastní soutěží o Pohár Rady mládeže. „Úspěchy jsou střídavé, ale mottem pro tým Mladých hasičů z Mrtníku je, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Děti se učí především toleranci, kolektivnímu duchu a vzájemné pomoci,“ říká Šístková.

Kromě toho malí hasiči pořádají různé kulturní akce, například mikulášskou besídku, maškarní bál, oslavu MDŽ spojenou s vítáním občánků, dětský den, lampionový průvod nebo rozsvěcování vánočního stromečku. Na některé akce děti připravují kulturní programy (básničky, písničky, tanečky, scénky), a dokonce vystupují v programu, který je nazvaný Mrtnická televize.

Především tradice mikulášské besídky a maškarního bálu, která již oslavila své 20. výročí, mají mezi mrtnickými obyvateli velký úspěch. Vydařilo se i znovuzavedení lampionového průvodu a rozsvěcování vánočního stromečku, které je spojeno nejen s vystoupením dětí, ale také se sbírkou pro charitu.

Nejen zábava a soutěžení je součastí celoroční činnosti malých hasičů. Patří sem také práce. Mladí hasiči se podílejí na úklidu obce a jejího okolí. Sbírají například odpadky a uklízejí u koupaliště. „Ti nejmenší jsou při úklidu nejaktivnější,“ dodává Šístková.

V současné době má kolektiv Mladých hasičů 32 členů do 18 let. Mezi hasiče mohou děti už od pěti let, kdy navštěvují takzvanou přípravku.