Podle ní se do Vejprnic stěhují převážně mladí lidé. Láká je blízkost Plzně, občanská vybavenost a hezké okolí. Vejprnice společně se sousední Tlučnou navíc provozují svoji autobusovou dopravu do Plzně a zpět.

Jaké investice jste v letošním roce dokončili?

Investičních akcí bylo letos více. Například jsme zakoupili a nainstalovali kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti v centru obce a na přechodech, kde přechází děti. Akce vyšla na jeden milion 200 tisíc korun včetně DPH a náklady ve výši půl milionu korun pokryla dotace od Plzeňského kraje. Vedle restaurace Formanka jsme vytvořili klidovou zónu s hracími prvky pro děti a hřištěm na pétanque. Hřiště budou využívat zejména senioři, kteří za touto hrou dříve dojížděli do vedlejších obcí. Za půl milionu korun jsme rovněž koupili traktorovou sekačku. Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali dotaci ve výši 4 miliony korun, ze kterých financujeme úpravy komunikace Lesní a Sokolská.

Co dalšího se vám ještě povedlo?

Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) realizujeme stavební akci „Vjezdová brána, chodník Brůdek“. My zafinancujeme nový chodník a SÚS PK komunikaci (vjezdovou bránu, pozn. red.). Pro bezpečnou bezmotorovou dopravu jsme vybudovali novou cyklostezku směrem na Tlučnou, na niž obec získala dotaci ve výši 4 milionů korun od Plzeňského kraje. Dále jsme využili možnost dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu a před školou jsme nechali umístit nové hrací prvky pro děti za 450 tisíc korun.

Vánoční výzdoba v plzeňských ulicích - Bedřicha Smetany.
Podívejte se, jak vypadá vánoční výzdoba v plzeňských ulicích

Do školských zařízení investuje obec pravidelně a dlouhodobě, že?

Ano, samozřejmě. V předchozích letech obec udělala nástavbu školy a novou tělocvičnu, která je nyní opravdu hodně využívaná. Také jsme nakoupili počítače, nový nábytek. Žáci mají novou učebnu na dílny, kuchyňku či výukovou zahradu. Snažíme se o vnitřní i vnější prostory školy a školky neustále pečovat.

Když se vrátíme k investicím. Co ještě letos a příští rok plánujete?

U jednoho z obecních bytových domů jsme již letos zahájili sanaci a zateplení fasády, akce bude pokračovat ještě příští rok. Neustále chceme investovat do místních komunikací, na jejich opravy vždy z rozpočtu vyčleníme cca osm milionů korun. Rádi bychom také rozšířili in-line dráhu v bývalé cementárně o sportovní zázemí a nové prvky, tak aby tam mladí lidé našli dostatečné vyžití.

Co Vejprnice v současné době trápí?

Momentálně asi nejvíce situace ohledně covidu, kvůli níž mj. musíme omezovat akce, které jsme dříve pořádali pro naše seniory – například počítačové kurzy, přednášky. Za seniory do domovů s pečovatelskou službou a poklidného stáří také chodily děti. To všechno odpadlo. Domnívám se, že lidem takové věci chybí a kontakty zejména mezi staršími a mladšími lidmi se vytrácí.

Zapálené svíčky přinesli trhovci do centra Vánočního trhu v Plzni. Kvůli covidové pandemii a vládním opatřením došlo k jejich uzavření.
Předzahrádka, vnitroblok i facebooková skupina. Lidé nabízí pomoc trhovcům

Vejprnice také trápila hustá doprava…

Ano, ale musím říci, že po umístění cedulí se zákazem vjezdu vozidel nad 12 tun v roce 2020 se situace alespoň o něco zlepšila. Každý takový krok nám zabezpečí, že dojde ke snížení dopravy.

Je o bydlení ve Vejprnicích zájem?

Rozhodně. Často vidíme, že se do bytového domu nastěhují mladí lidé, pak si ve Vejprnicích koupí pozemek a postaví dům. Jsme obec, která mládne, a zvyšuje se nám počet dětí ve školách.

Čím si zájem mladých vysvětlujete?

Velkou roli hraje blízkost Plzně. V obci je ale rovněž velká občanská vybavenost. Máme moderní školu, školku, lékařské středisko, sportoviště, obchody, restaurace. V obci působí hned několik spolků, od sportovních, mysliveckých po spolky dětské a seniorské. Důležité je rovněž zmínit, že obec společně se sousední Tlučnou provozuje vlastní autobusovou dopravu do Plzně a zpět.