Z výbavy dobrovolných i profesionálních hasičů mizí velké požární cisterny. Staré stříkačky vyměňují za moderní, které mají sice lepší technické vybavení, ale menší obsah vody. I z těchto důvodů budou muset obce, města a provozovatelé některých podniků obnovit požární nádrže. V mnoha obcích na Plzeňsku jsou v dezolátním stavu. Hasiči tak nyní odbornou přípravu dobrovolných jednotek zaměřují především na dálkovou dopravu vody k požáru.

„Stav požárních nádrží je velký problém. Naše zkušenosti jsou otřesné. Mnohde nejsou čištěné a jsou tak zanešené, že vodu nelze čerpat,“ řekl velitel stanice profesionálních hasičů v Nýřanech Robert Kučera. „Nádrže jsou často jediným místním zdrojem požární vody a jejich vlastník má ze zákona povinnost je udržovat v provozuschopném stavu, tedy je čistit a opravovat,“ uvedl náměstek úseku prevence Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Martin Toman.

„Například v Plešnicích bývala nádherná nádrž, ale po rozpadu místních dobrovolných hasičů ji nikdo neudržuje,“ sdělil Kučera. Podle starosty obce Josefa Wočadla není nádrž čištěna schválně. Funguje v podstatě jako kanalizační čistírna a pokud by ji čistili, táhl by se prý pach až na Buben. „Ale jako požární nádrž s větší kapacitou bude sloužit rybník, který jsme nechali před čtrnácti dny vybagrovat,“ dodal Wočadlo.

„Na zanesenou nádrž jsme narazili třeba i při lednovém velkém požáru dřevěné haly v Nýřanech. Vodu bylo možné odsud odebrat jen do poloviny,“ říká Kučera. Podle něj bývají v pořádku většinou jen nádrže průmyslových podniků, které je využívají i pro své potřeby. „Jsou ale i obce, které mají požární nádrže výstavní,“ podotýká Kučera.

„Je to především otázka finanční, to v prvé řadě. Na druhou stranu ale i otázka přístupu lidí,“ konstatuje Kučera. „Běžná údržba se z rozpočtu obce ufinancovat nechá,“ řekl například starosta obce Dnešice Karel Malý.

„Ale pokud by byla třeba razantnější oprava, pak by byla asi nutná dotace,“ dodává Malý. Na úpravu dvou požárních nádrží dostala peníze od kraje například část Mladého Smolivce Dožice. „Z Programu stabilizace a obnovy venkova jsme dostali 160 tisíc korun, což je 60 procent předpokládaných nákladů. Ale možná to spolkne peněz ještě víc, protože nejde jen o odbahnění, ale z jedné nádrže uniká voda. Na opravu se chystáme v létě,“ sdělila smolivecká starostka Eva Kubová.

Hasiči se na otázku dodávky vody poslední dobou hodně zaměřují. Požární nádrže prověřilo například minulý týden cvičení na letišti v Líních.

„V současné době je u hasičů stále markantnější trend vlastnit požární vozidla, která přepravují více technického vybavení na úkor zásoby vody. Z tohoto důvodu se letos odborná příprava dobrovolných jednotek na Nýřansku zaměřila především na dálkovou dopravu vody k požáru. Dříve platilo, že dálková doprava vody hadicemi na velké vzdálenosti s velkým převýšením byla chloubou dobrovolných hasičů. V tomto duchu se snažíme oprášit naše vědomosti a opět dálkovou dopravu vody pro zásahy v nepřístupném terénu využívat,“ uvedl Kučera. Při posledním takovém cvičení vedli hasiči na Nýřansku vodu hadicemi pomocí několika za sebou zapojených motorových stříkaček 1600 metrů s převýšením 80 metrů. Dálkovou dopravu vody trénují i ostatní hasičské okrsky.