Cena byla Pavlu Drábkovi, vedoucímu katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd a Bohuslavu Maškovi z katedry materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní udělena za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2009.

Návrh na ocenění profesora Drábka byl podán za mimořádné výsledky ve výzkumu nelineárních diferenciálních rovnic. „Diferenciálními rovnicemi je popsaná řada různých matematických modelů například mostních konstrukcí, umělých kloubů, nebo prosakování přehrad,“ vysvětluje pro laiky Drábek. Matematické modely vycházejí z fyzikálních zákonů. „Když chcete realitu popsat jen přibližně, vyjde vám lineární – jednoduchá rovnice. Dnes, kdy je potřeba popsat realitu přesněji, zadá se více parametrů pak modely jsou složité – nelineární. Teorie pak totiž na vyřešení nestačí, musí se modifikovat, zpřesňovat a to je naše parketa,“ dodává profesor.

Parketou druhého oceněného vědce jsou patenty a vynálezy. „Vyvíjíme například nové, vysoce pevné a houževnaté materiály. Díky zcela nové technologie tixoforming, kterou zatím na světě ještě nikdo nevymyslel, dokážeme zdeformovat ocel na kašovitou hmotu a zní vytvořit nové součástky o nichž se nám dříve ani nesnilo,“ říká Mašek. Na levnou ocelovou trubku v průměru palce tak prý lze zavěsit například plně naložený kamion. „Ve výzkumném centru univerzity, kde pracuji s mladými lidmi, jsem zakázal recyklaci vědy, že nebudeme dělat něco, co už někdo vymyslel. To nás vyneslo ve třech oblastech před ostatní na celém světě,“ dodává vědec.