Krajský úřad, odbor kultury a památkové péče, by tak měl podle ministerstva doplnit dokazování, odstranit vytýkané vady řízení a vydat nové rozhodnutí.

„Správní orgán prvého stupně nezjistil stav věci tak, jak předepisuje správní řád, nevypořádal se s návrhy a námitkami účastníka řízení, neodůvodnil výši uložené pokuty,“ zdůvodnilo ministerstvo své rozhodnutí.

Praha rozhodnutí ministerstva uvítala. „Jsme rádi. Není to pro nás ale překvapení, čekali jsme to. Byli jsme si jisti, že oprava je v pořádku,“ řekl ředitel magistrátního odboru kultury a památkové péče Jan Kněžínek.

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel podle mluvčí Petry Jarošové rozhodnutí ministerstva včera v elektronické podobě.

„Čekáme na doručení celého spisu včetně odůvodnění z ministerstva. Pak se naši pracovníci památkové péče seznámí s jeho obsahem a s konkrétními námitkami ministerstva a rozhodnou o dalším postupu v této věci,“ řekla Jarošová.

Správní řízení s vlastníkem památky, tedy s Prahou, a se zhotoviteli obnovy, společností Mott MacDonald, vedl Plzeňský kraj od 21. ledna z rozhodnutí ministerstva kultury.

Ministerstvo jako nadřízený orgán památkové péče tak rozhodlo kvůli nečinnosti pražského magistrátu, a také proto, aby vyloučilo střet zájmu. Řízení se společností Mott MacDonald kraj nakonec zastavil, Praze ale vyměřil z maximální možné čtyřmilionové pokuty sankci 3,25 milionu korun. Za nejzávažnější pochybení označil kraj provádění prací bez respektu k tradičním kamenickým technikám, poškozování bloků a nadměrnou výměnu původních kamenů za nové, použití nevhodné malty či špatně provedené spárování. Vadilo mu i použití moderních materiálů neodpovídajících národní kulturní památce.
Praha ale závažná pochybení odmítla a proti rozhodnutí regionu se odvolala.