„Zatímco v roce 2013 se ministerstvo dopravy zaměřilo na okamžitou pomoc obcím a poskytovalo finanční prostředky pouze na opravy zasažených komunikací, tedy na neinvestiční akce, nyní vypsalo na základě rozhodnutí vlády nový program,“ uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Aktuální program se podle něj zaměřuje na obnovu obecního majetku obcí, který slouží dopravě, a na jeho uvedení do normového stavu. Tedy na investiční akce. „Obce mohou dotace využít na obnovu místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství poškozených v důsledku povodní v červnu 2013. Například na vozovky, mosty, po kterých komunikace vede, chodníky, lávky pro chodce nebo cyklisty, svislé dopravní značky, zábradlí, svodidla, veřejné osvětlení, pokud je v majetku obce, a podobně,“ dodává mluvčí.

„Obce mají nárok na dotaci do výše maximálně 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Žádosti mohou podávat ode dne vyhlášení programu nejpozději do

6. června 2014. Na čerpání finančních prostředků budou mít čas do konce roku 2016,“ doplnil ministr dopravy Antonín Prachař.

Krajský radní pro oblast dopravy Jaroslav Bauer řekl, že Plzeňský kraj bude zjišťovat, jestli by některé z vyplavených obcí o pomoc stály. „Myslím si, že většinu škod se už podařilo odstranit, ale obce oslovíme. V případě, že o dotaci budou mít zájem, stane se Plzeňský kraj opět prostředníkem mezi nimi a vládou,“ konstatoval radní.

Zájemci o dotace se nejspíše opravdu objeví. Deník před měsícem psal o tom, že například jihoplzeňský Bolkov povodní zničenou silnici začne opravovat až letos. Spálené Poříčí si podle starosty Pavla Čížka z nejhoršího muselo pomoct z vlastního rozpočtu, ovšem některé úseky kanalizační sítě stále čekají na důkladné pročištění.

A práce čeká také severoplzeňské Krsy. „Krajské silnice opravené jsou, obecní jsme udělali zatím zčásti. Se zbytkem počítáme do budoucna, budeme žádat o dotaci,“ řekl tehdy starosta Jan Orosz.