Plzeňské parky a rekreační oblasti čekají významné investice. Radnice do nich hodlá napumpovat v příštích sedmi letech skoro 200 milionů korun. Návrh investic mezi lety 2019 a 2025 už schválili zastupitelé.

„Většina parkových ploch byla založena v Plzni před mnoha lety. Sadový okruh kolem historického jádra a Lochotínský park vznikly již v 19. století, další parky zásadního významu v polovině 20. století. Jedná se především o Borský park a park Homolka. Aby mohly dál plnit svoji rekreační funkci, musí projít výraznou regenerací,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Petr Náhlík (KDU-ČSL).

Radnice chce pokračovat hlavně v obnově historických parků. Dokončena je revitalizace severozápadní části Lochotínského parku a obnova Lobezského parku. Obnovu potřebuje Borský lesopark i lesopark Homolka. Z rekreačních oblastí jsou v hledáčku hlavně nově vyhlášené oblasti Kyjovský a Radčický les.

Miliony do parkůLochotínský park, dokončení jihovýchodní části 25 mil.
Park U Ježíška 35 mil.
Košutka, regenerace plochy areálu po BMX 10 mil.
Park Vinice 20 mil.
Park za Plazou 30 mil.
Bolevecké rybníky 1 mil.
Park U jezírka Košutka 8 mil.
Borský park, lesopark a České údolí 3 mil.
Homolka, Hradiště 2 mil.
Dubová hora 15 mil.
Valcha 2 mil.
Pytel (vč. lávky) 10 mil.
Kyjovský a Radčický les 10 mil.

V Plzni je největší Borský park, který se postupně obnovuje od roku 2005. V Lochotínském parku byla v roce 2015 dokončena obnova severozápadní části a v roce 2002 byl vybudován metodou komunitního plánování park Zemník Košutka, u něhož se nyní připravuje rozšíření o plochu zrušeného hřiště BMX .

Vylepšení se dočkal nedávno lesopark Ostende u Velkého boleveckého rybníka. Má nové cesty pro pěší s dřevěnými mostky a také dvě vodní tůně. Správa veřejného statku uskutečnila druhou etapu revitalizace mezi loňským říjnem a letošním dubnem. „Celkové náklady byly 1,143 milionu korun,“ uvedl ředitel Správy veřejného statku Milan Sterly.

Podle Náhlíka vlastní město Plzeň také přibližně čtyři tisíce hektarů lesů, z nichž je většina hospodářských.

„Lesy v blízkosti města postupně proměňujeme tak, aby mohly sloužit k relaxaci,“ řekl Náhlík.

Sládek Václav Berka
Primátor udělil vyznamenání