Před nástupem do vozu děti nejprve přezkoušela speciální komise, která zjišťovala, zda si svezení tramvají zaslouží. Hříšníci museli jít nejprve očistit svou duši do čertího doupěte. Až pak  obdrželi zvláštní jízdenku, kterou si při nástupu štípli ve strojku.  Ten byl snížen pro potřeby malých cestujících.