Například na Velkém boleveckém rybníce je v těchto dnech asi stovka labutí velkých a mezi nimi se drží dvě zpěvné. „Zpěvné labutě mají žluté zobáky s černou špičkou a černé nohy, jsou malinko větší,“ vysvětlil plzeňský orchránce zvířat Karel Makoň. Skutečně je možné slyšet je ´zpívat´, podle Makoně jde o jakési troubení, které ze sebe vydávají ale především v době, kdy letí a jsou v hejnech. „V Plzni je pamatuji naposledky někdy v roce 1997 nebo 1998,“ poznamenal Makoň. Labutě zpěvné k nám přilétají ze severu za teplem podobně jako od nás odlétají třeba vlaštovky. Kdyby byla letos tužší zima, labutě by byly touto dobou místo na rybníce na Berounce, kde voda nezamrzá a ptáci tam nacházejí potravu.

„Tradičně sčítáme řeku Berounku, celkem 56 říčních kilometrů, až do Zvíkovce,“ uvedl Makoň. Řeku mají ornitologové rozdělenu na úseky, které většinou projíždějí dvojice sčítačů na kánoích. „Sčítání z vody je nejefektivnější. Z vodní hladiny je dobře vidět k oběma břehům,“ vysvětlil Makoň. Kromě toho se počítají ptáci také na Borské přehradě a na bolevecké rybniční soustavě. Ornitologové z Nepomucka zas obcházejí Úhlavu a Úslavu a přilehlé přítoky.

Výsledky se centrálně evidují a díky nim si pak ochránci přírody mohou podle Makoně udělat obrázek o populaci vodních ptáků. Letošní výsledky jsou ale netypické. Loni se kvůli povodním akce nekonala, letos je zase výskyt ptáků ovlivněn dosavadní mírnější zimou. Oproti jiným rokům se například na Berounku stáhlo méně ptáků ze severských zemí, kteří zde jindy zimují v příznivějších podmínkách. Naopak někteří ptáci, kteří by jinak z Plzeňska odletěli na jih Evropy, jsou dosud v Čechách.

„Oproti jiným rokům jsme zjistili překvapivé výsledky u některých druhů. Viděl jsem například v zimě vzácné konipasy horské, kteří letos neodletěli na jih, bylo vidět i víc skorců a víc ledňáčků než jiné roky. Zaznamenali jsme také výrazně víc volavek bílých i volavky popelavé,“ komentoval průběžná zjištění Václav Kovář z Nepomuckého ornitologického spolku.

Berounka patří k významným zimovištím vodního ptactva. Například před třemi lety na ní ornitologové při sčítání viděli přes 3300 exemplářů vodních ptáků 17 druhů. K nejvzácnějším patří například mořští orli.

Během zimy je možné na řece vidět tři až osm těchto dravců, řekl Makoň. Vzácnější jsou také potápky malé a volavky bílé, které v posledních letech zůstávají na Berounce celoročně. Ze severu přilétají morčáci či hoholové, četné jsou labutě, kormoráni a divoké kachny. Vzácným návštěvníkem Boleveckého rybníka je momentálně pár severských labutí zpěvných. „Najít je ale mezi stovkou ostatních labutí je poměrně oříšek,“ dodal Makoň.
Výsledky sčítání budou mít ochránci přírody na Plzeňsku k dispozici v příštích dnech.