ADOLF OPPER DE BLOWITZ (1825 – 1903)

Rodák z Blovic je označován za největšího žurnalistu 19. století. Po studiích na plzeňském gymnáziu odešel do Francie, kde se zabýval právě zejména žurnalistikou. Z Francie později přispíval i do novin The Times. Proslavil se rozhovory s významnými evropskými osobnostmi.

JAROSLAV KURSA (1875- 1950),

Narodil se v Blovicích v budově staré školy, kde má v současnosti i pamětní desku. Po vzniku samostatného státu v roce 1919 přinesl komisi pro státní symboly detailně propracovaný návrh, který byl 30. března 1920 Revolučním národním shromážděním uzákoněn jako státní symbol.

Deník na návštěvě
Deník startuje nový projekt. Vydá se k vám na přátelskou návštěvu do Přeštic

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

FRANTIŠEK RAUŠAR (1857 – 1941)

Raušar, zakladatel blovického muzea, byl původním povoláním učitel. Zároveň byl autorem několika prací o regionální historii a osobnostech. V roce 1913 zřídil muzejní odbor a jeho předsedou byl až do své smrti.

MARIE ŠKARDOVÁ (1906 – 1943)

Vyučila se prodavačkou. Za okupace organizovala sbírky ve prospěch pronásledovaných rodin, rozšiřovala letáky, organizovala psaní do ilegálních časopisů. V září 1940 byla zatčena, vyslýchána plzeňským gestapem a poslána do Drážďan, kde byla popravena.

MILAN KNÍŽÁK (*1940)

Umělec a bývalý rektor akademie výtvarných umění se narodil v Plzni a s rodiči žil v Blovicích. Studoval několik vysokých škol v Praze. Uspořádal více než 100 samostatných výstav a zúčastnil se stovek expozic téměř po celém světě. Vydal desítky knih a katalogů a několik hudebních nosičů. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha sbírkách