„Když technika chrání životy a zdraví, nemůže najít smysluplnější využití. Proto jsme se rozhodli činnost plzeňských dronařů zaměřit právě na spolupráci s integrovaným záchranným systémem. Policisté, hasiči a záchranáři mohou využít špičkovou techniku, kterou město vlastní, a také profesionální znalosti našich odborníků. Jsme moc rádi, že se podařilo vybudovat vzájemnou důvěru a jdeme společně za stejným cílem – zvýšení bezpečnosti a co nejefektivnější reakce v krizových situacích,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký. již vloni se tak plzeňští dronaři stali jako prvnív České republice oficiální součástí IZS.

Nejčastějším typem zásahu, ke kterému dronaři vyjíždějí, je asistence u vážných dopravních nehod. Jde o nehody hromadné nebo ty, u nichž se řeší smrtelné zranění. „Policisté nás povolávají skrze operační středisko, přijdeme na místo a začneme snímat zájmové území. Data pak přeneseme do aplikace, v níž si policisté mohou na centimetry přesně měřit a pracovat s různými vrstvami, mohou například zobrazit dopravní značení nebo názvy ulic,“ vysvětlil Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

V budoucnu nahradí klasické metody 

Tento moderní způsob dokumentace dopravních nehod by měl v budoucnu nahradit dosavadní postup. Standardně policisté měří na místě událost pomocí kolečka a zakreslují údaje manuálně. Prozatím jsou používány souběžně obě metody, ale v budoucnu se předpokládá, že moderní technologie tento úkol převezmou.

Podle Daniela Kůse, radního města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání, je možné s drony efektivně pracovat kdykoliv, ve dne i v noci. „Kolegové z Drony SIT vyvinuli vlastní přísvit, takže ani tma je při výjezdech nelimituje. Aplikaci pro dopravní policii navíc budou dál vylepšovat. Chtěli bychom, aby s daty mohli dál pracovat třeba i soudní znalci ve svých softwarech.“

Pomáhá i robotický pes

Odborníci se navíc soustředí i na vylepšení dalších technických „vychytávek“, které pomáhají složkám IZS. Pracují na rozšíření aplikace, do níž zasílají streamované video z dronu, tedy záběry v reálném čase. „Ty využívají policejní jednotky přímo v akci, pro větší efektivitu chceme do aplikace přidat mapu, do níž se budou propisovat GPS souřadnice snímaných objektů. Aktuálně vyvíjíme také LED přísvit na našeho robotického psa, policisté a hasiči by jej uvítali pro lepší orientaci v tmavých prostorech, přičemž na trhu není nic, co by vyhovovalo technickým požadavkům. Čeká nás vlastní vymodelování, vytisknutí a spájení veškerých hardwarových součástek dohromady. Už jsme si takto na zmíněného robota vyrobili speciální nárazník,“ doplnil Josef Navrátil, ředitel úseku Drony SIT Správy informačních technologií města Plzně.

„Využití dronů je velmi široké, v komerčním i nekomerčním sektoru. Když jsem se s činností kolegů z Drony SIT blíže seznámil, rozhodl jsem se, že právě nekomerční zaměření a pomoc IZS se stane v následujícím období prioritou města, přínos těchto aktivit pro obyvatele nejen západočeské metropole je zásadní,“ uzavřel Daniel Kůs.