Dny paměti 2019 je projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti. Během této akce se uskuteční informační kampaň, věnující se problematice Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence.