„Objekty určené k odstranění jsou bez památkové ochrany. Jde o nehodnotné stavby, které se budovaly především pro uskladnění vojenské techniky a vojenských prostředků. Demolice nezasáhne do dopravní ani technické infrastruktury,” uvedla tisková mluvčí plzeňského magistrátu Zdena Kubalová.

Opatření se zároveň nedotkne ani oplocení a zeleně. „Odstraněna bude pouze zeleň náletová,” dodala Kubalová.

Na základě studie využitelnosti byly stavby, které se v areálu nacházejí, rozděleny do čtyř kategorií. Objekty, které byly doporučeny k zachování, se staly kulturními památkami. „Další jsou stavby bez památkové ochrany doporučené k zachování, stavby k dočasnému anebo trvalému zachování ve vazbě na developerský záměr a na stavby určené k demolici,” popisuje Kubalová.

Na demolici získalo město 1 357 000 korun z programu Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů. Vyhlásilo jej Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Je to pětasedmdesát procent z celé částky, která přesahuje 1 800 000 korun.

Město získalo areál na Světovaru od armády a chystá se jej přeměnit na kulturní centrum 4x4 Cultural Factory, což je jedna z hlavních součástí projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Před nedávnem vzniklo občanské sdružení Světovar, jehož úkolem je pořádat akce ve dvou památkově chráněných objektech předtím, než začne rekonstrukce.

První velká kulturní akce se na místě budoucího centra konala v roce 2010. Bylo jí Světovaření.