Radní totiž souhlasili, že nechají do majetku města po rekonstrukci bezúplatně převést od státu tu část, po které jezdí tramvaje. „Tramvaje i koleje jsou naše, a ne státu, takže i když se nám do toho moc nechce, musíme to respektovat,“ prohlásil primátor Pavel Rödl (ODS). Poté se už město bude muset o tento úsek starat samo a investovat do jeho údržby.

„Pattonův most dnes vlastně tvoří dvě mostní konstrukce. Na každé z nich jsou dva jízdní pruhy s chodníkem a dalším pruhem pro tramvaj, totéž platí pro opačný směr,“ vysvětlil primátor Pavel Rödl (ODS). Při rekonstrukci zůstane zachována jen spodní stavba mostu a na ní vyrostou na rozdíl od dvou mostů mosty tři: vždy po každé krajní straně společně s chodníkem a samostatný s tramvajovým kolejištěm. Právě ten už bude po rekonstrukci patřit městu.

Radnice bude muset při rekonstrukci vystavět také náhradní lávku přes Mži pro pěší, kteří se po staveništi nebudou smět pohybovat. Auta budou zřejmě jezdit při rekonstrukci omezeně vždy v určené části, v ostatních se bude pracovat.

Most Generála Pattona, který spojuje střed města se Severním Předměstím, je ve špatném technickém stavu a s opravou se začne poté, co bude opraven most na Jateční třídě.