Právě do jednoho z domů s významnými interiéry proslulého architekta Loose na Klatovské 19 se má Patton Memorial Pilsen přestěhovat. Za války tu totiž sídlilo velitelství wehrmachtu a před zraky Američanů tu spáchal na konci války sebevraždu německý generál Georg von Majewski poté, co jim podepsal kapitulaci.

„Na rekonstrukci objektu máme pravomocné stavební povolení i svolení ministerstva obrany umístit tu muzeum,“ prohlásil Vladimír Pálek, šéf plzeňského Amerického centra, pod které nyní Patton Memorial Pilsen patří. Jenže nejsou desítky milionů korun, které objekt potřebuje na rekonstrukci. Platnost stavebního povolení přitom vyprší už letos v srpnu a navíc si armáda stanovila podmínku, že akce muzeum musí být hotová alespoň do roku 2015, kdy bude Plzeň Evropským hlavním městem kultury. „Pokud se to do té doby nepodaří, přijde vniveč veškeré úsilí i finance vynaložené na architektonickou studii a další přípravy,“ podotkl Pálek.

Právě zastupitelstvem schválený záměr prezentovat veřejnosti do roku 2015 v maximální možné míře Loosovy interiéry, by mohl muzejnímu projektu pomoci.

Kromě Klatovské 19 se v budovách náležících městu jedná ještě o interiér bytu na Klatovské 12, v Bendově 10 a na Klatovské třídě 110. Poslední prostor je tvořen čtyřmi byty plus ateliérem a v budoucnu by tu mělo vyrůst Centrum pro výzkum architektury 19. a 20. století. Právě tady bude muset sáhnout město nejhlouběji do kasy, protože se počítá s částkou v desítkách milionů korun.

„V tomto případě by se mohla uplatnit žádost u tzv. norských fondů, odkud lze čerpat dotace na obnovu kulturních památek velkého významu,“ míní primátor Martin Baxa (ODS). Výdaje na rekonstrukci interiérů v ostatních městských prostorách se podle něj pohybují v řádech jednotek milionů korun.

Loosovy interiéry v městských domech

Klatovská 12: část bytu MUDr. Josefa Vogla – dvě místnosti, dnes využívá Správa veřejného statku jako zasedačky.

Klatovská 19: část interiéru bytu MUDr. Hugo Semlera – čtyři místnosti, objekt vyklizený po vojenské správě.

Bendova 10: část interiéru bytu Ing. Viléma Krause – dvě místnosti, vyklizeno.

Klatovská 110: byt Ing. Oskara a Jany Semlerových – tvořen čtyřmi bytovými jednotkami a ateliérem.