Dotaci obdrží například Loutkové divadlo V Boudě, spolek Consortium musicum, SPOLEK K.R.O.K. , Plzeňský dětský sbor, Plzeňský lidový soubor Mladina a další organizace. „O podporu si mohly žádat subjekty, které provozují kontinuální, zejména spolkovou činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně. Podmínkou je, aby nejméně třikrát ročně uspořádaly vystoupení, koncert, výstavu či jinou akci, na níž se prezentují veřejnosti,“ uvedla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a sociální věci Eliška Bartáková.

Nejvyšší částku, 170 tisíc korun, získá Loutkové divadlo V Boudě, které v Plzni působí od roku 1928. Letos bude i nadále pokračovat v tradici pravidelných sobotních představení pro děti. Dotaci 100 tisíc korun dále obdrží Consortium musicum, z. s., který se zaměřuje na interpretaci děl 18. století či starších barokních skladeb. SPOLEK K.R.O.K, jenž sdružuje přes 200 stepařů od dětí předškolního věku až po seniory, obdrží na svou celoroční činnost 90 tisíc.

Jídla ze všech koutů světa provoněla v sobotu Street food market v plzeňském DEPO2015.
Na cvrčky a červy se stály fronty