„Svatovítská katedrála je naším národním chrámem. Plzeň v minulosti ročně přispívala Jednotě pro dostavění hlavního chrámu svatého Víta na její dokončení, a to různými částkami,“ vysvětlil primátor Plzně Martin Baxa.

„V současnosti slouží v katedrále k doprovodu bohoslužeb, koncertům a k doprovodu slavnostních příležitostí provizorní nástroj z roku 1932. Je umístěn ve stísněných prostorách spodního patra,“ dodal primátor s tím, že myšlenka postavení nových varhan se opakovaně vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořádání odložena na časy příznivější.

Na nové varhany, jejichž stavitelem by se měla stát varhanářská firma Gerharda Grenzinga, je zatím vybráno přes 70 milionů korun, tedy téměř 90 procent potřebných nákladů. Dar by získal Nadační fond Svatovítské varhany. Jeho výše vychází z počtu obyvatel Plzně k 1. led-nu tohoto roku. Návrh musí odsouhlasit zastupitelé.

Ilustrační foto.
Blíží se období firemních večírků, hospody hlásí plno