Nejvyšší částku, 600 tisíc korun, poslala radnice na opravu střechy presbytáře a lidí kostela Nanebevzetí Panny Marie františkánského kláštera v Plzni. Po třech stech tisících korunách podpořila opravy krovu a střešní krytiny nad hlavní lodí kostela sv. Jiří v Malesicích a roubenky postavené v roce 1787. Stejnou částku, 300 tisíc korun, získali majitelé domu s kaplí na Roudné na opravu fasády, restaurování kamenného ostění a obnovu vnějšího pláště domu.

Plzeň poskytla také 150 tisíc korun na opravu východní strany kostela sv. Jiří na Doubravce, dalších sto tisíc korun podpořilo odborné řemeslné a restaurátorské práce při opravě oken a vstupních dveří v uličních průčelích kostela M. J. Husi na rohu Borské a Němejcovy ulice. Koterovská náves dostala od města 50 tisíc korun na opravy střech stodoly a kolny venkovské usedlosti čp. 6.

Podpořené památky

Střecha nad částí presbytáře a lodi kostela Nanabevzetí Panny Marie františkánského kláštera.
Oprava krovu a střechy na kostele sv. Jiří v Malesicích.
Oprava východní strany kostela sv. Jiří v Plzni–Doubravce.
Oprava oken a dveří v uličních průčelích kostela M. J. Husi.

Podle radního města pro bezpečnost a památkovou péči Karla Palečka (ODS) poskytuje město na opravu kulturních památek ve svém teritoriu peníze v odůvodněných případech. „Požádat o příspěvek může každý majitel kulturní památky,“ potvrdil Paleček. Má totiž povinnost rekonstrukci provést jen se souhlasem památkářů a ti mají leckdy rozdílné názory a jimi schválený postup může být dražší než obvyklé rekonstrukce. A právě v těchto případech může radnice finančně pomoci. „Majitelé mohou dostat až 90 procent nákladů, ale většinou to bývá méně,“ podotkl Paleček s tím, že každou částku musí schválit rada a zastupitelstvo.

Ze svého rozpočtu město chystá ještě opravy a rekonstrukci bývalé Okresní nemocenské pojišťovny na Denisově nábřeží, kostela sv. Petra a Pavla v Liticích, Masarykovy základní školy na Jiráskově náměstí, obytného domu Elektrických podniků, domu se sgrafity Mikoláše Alše a secesního činžovního domu v Hálkově ulici. Příspěvek dostanou také vlastníci bývalé usedlosti v Božkově na zhotovení repliky původních vrat, která jsou součástí vjezdové brány a branky.