Loutková divadla V Boudě a Špalíček, Sdružení Plzeňského dětského sboru, sdružení Ponton, občanské sdružení Žonglér… To je několik z celkem dvaadvaceti žadatelů a zároveň pořadatelů nejrůznějších kulturních akcí, kteří letos získali podporu z městského rozpočtu.

A takzvaný jednoletý dotační program v oblasti kultury město chystá také na rok 2017. Jeho vyhlášení na svém posledním jednání odsouhlasili plzeňští radní. Na podporu, rozvoj a prezentaci kulturní činnosti i uměleckých projektů rozdělí 3,85 milionu korun.

Podle Martina Baxy, prvního náměstka primátora, je tento dotační systém jedním ze způsobů, jímž městská správa může už téměř dvacet let ovlivňovat kulturní nabídku ve městě. „Jedná se nejčastěji o podporu širokého spektra kulturních aktivit zejména neziskových organizací, v mnoha případech zdánlivě okrajových, menšinových a nekomerčních kulturních akcí a činností," uvedl Baxa.

Dotační program tvoří dvě části – na podporu uměleckých a kulturních projektů je připraveno 2,95 milionu korun, na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké činnosti zbylých 900 tisíc korun. Žádosti na první z nich bude město přijímat do 31. října.

Minimální výše dotace, tedy 20 tisíc korun, se nezměnila stejně jako maximální 250tisícová částka. „Zachováno bylo i pravidlo, že jeden žadatel může v tomto dotačním titulu podat pouze dvě žádosti na projekt," doplnila Květuše Sokolová, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

Tematické okruhy, do nichž by měly žádosti spadat, mají názvy Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace, Umělecké kulturní projekty pro děti a mládež, podpora začínajících autorů, Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic, Evropský den sousedů 2017 a komunitní projekty v oblasti kultury a Významné inovativní projekty.