Radní souhlasili s tím, že odlehčovací služba, která umožňuje odpočinek lidem dlouhodobě pečujícím o těžce nemocného člověka, je ve městě a okolí potřebná. „Poskytování odlehčovací služby v domácím prostředí vnímáme s ohledem na požadavky občanů, ale i současné trendy, jako velmi žádoucí. Jsme si vědomi, že na území města mobilní služba tohoto druhu citelně chybí, což bylo pro vyjádření podpory dané organizaci klíčové,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Podmínkou podpory je zařazení služby do základní sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji. „V květnu podáme žádost o zařazení do rozvojové sítě. Až poté je možné usilovat o vstup do základní sítě poskytovatelů sociálních služeb,“ sdělila ředitelka Domova Jana Červánková. „Máme odslouženo už 350 hodin. Finančně ale provoz nejde zvládat, za jakýkoliv příspěvek jsme vděčni,“ dodala.