Naplánovány jsou úpravy prostor pro výuku, jídelen i kuchyní, venkovních prostranství a také úpravy sportovišť nebo dokonce výstavba nového sportovního areálu. Investice jsou hrazeny z rozpočtu jednotlivých škol a Odboru investic Magistrátu města Plzně (MMP).

„Ani o letních prázdninách nejsou školy opuštěné. Žáky ale vystřídali řemeslníci. Jako každý rok využívá město Plzeň prázdniny k tomu, že zvelebuje školní budovy a sportoviště. Žáci i pedagogové se pak mohou vrátit do míst, v nichž čas strávený při výuce nebo ve školní jídelně, družině či na školním sportoviště budou pro ně daleko příjemnější a kvalitněji využitý,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

„Zahájili jsme řadu velkých investičních akcí v plzeňských základních i mateřských školách. Dokončeny však budou až letos na podzim nebo v příštím roce. K největším patří výstavba sportovní haly pro 20. základní školu v Brojově ulici, jejíž náklady jsou vyčísleny na 44,7 milionu korun. Ukončena by měla být v srpnu příštího roku,“ uvedl první náměstek primátora města Plzně pro oblast technickou Pavel Bosák, do jehož kompetence patří také magistrátní odbor investic.

„Začali jsme také s přístavbou 11. základní školy na Borech, tak zvané Šedivky, kde vzniknou výukové prostory pro nově zakládané technologické centrum. V tomto případě jde o investici ve výši 12 milionů korun a stavba má být hotova v příštím roce. Už letos v říjnu však bude dokončena rekonstrukce 2. patra 26. základní školy v Liticích. Díky přestavbě těchto mnoha let nevyužívaných prostor se navýší kapacita školy o pět nových tříd, vybudováno bude i sociální zázemí. V tomto případě jde o investici ve výši okolo 10 milionů korun,“ informoval Pavel Bosák a dodal, že začalo také budování nástavby na Mateřské škole Plzeň – Křimice ve Vochovské ulici za 24,7 milionu korun s plánovaným dokončením v příštím roce.

Avšak ještě letos před zahájením nového školního roku má být dokončena celá řada dalších stavebních úprav. „Ty zkvalitní výuku žákům i jejich pedagogům. Například rekonstrukce vjezdů do areálu školy a prostranství před školou významně přispějí k bezpečnějšímu vstupu žáků 28. základní školy v Rodinné ulici. V tomto případě jde o investici ve výši 6,6 milionu korun,“ informovala náměstkyně primátora města Plzně Lucie Kantorová, do jejíž gesce spadá také oblast školství.

Doplnila, že k dalším větším opravám patří například rekonstrukce podlahy a vzduchotechniky ve školní kuchyni ve 2. ZŠ ve Schwarzově ulici za cca 4,2 milionu korun, druhá etapa stavebních úprav pavilonu stravování ve 4. ZŠ za cca 2,4 milionu korun, další etapa výměny výplní oken tělocvičny v 15. ZŠ v ulici Terezie Brzkové v ceně cca 3,3 milionu korun. „Dále pak ve 21. základní škole na Slovanské aleji je právě rekonstruována vzduchotechnika ve školní kuchyni v hodnotě 1,4 milionu korun a oprava střechy v ceně 2,1 milionu korun,“ doplnila Lucie Kantorová.

Probíhají také letní opravy školních sportovišť a jejich údržba. Jsou investovány z grantu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP. „Celkem bylo na tyto práce rozděleno deset milionů korun,“ uvedla Lucie Kantorová. Díky těmto investicím je například ve 4. ZŠ v Kralovické ulici možná výměna výplní stavebních otvorů tělocvičny v ceně 2 miliony korun, v 15. ZŠ v ulici Terezie Brzkové se buduje nové hřiště pro školní družinu v ceně 4,5 milionu korun, za 3,6 miliony korun je opravován sportovní povrch atletické dráhy ve 33. ZŠ v ulici

Terezie Brzkové. „Části povrchu už byly zcela znehodnocené. Díky novému povrchu atletické dráhy ji budou moci plně využívat nejen žáci školy, ale také žáci zařazení do fotbalové akademie, která při škole funguje,“ upozornila Lucie Kantorová.