Plzeň jako vůbec první město v ČR začalo dotovat potravinovou pomoc pro potřebné z vlastního rozpočtu od roku 2011. Ročně na ni uvolňuje 400 tisíc korun.

„Příjemci této pomoci jsou výhradně osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením – tedy na hranici nebo již pod hranicí regulérní chudoby, tedy hmotné nouze, nebo osoby již sociálně vyloučené – lidé bez domova," vysvětluje městský radní pro sociální oblast Jiří Kuthan.

Ohlasy jsou podle něho pozitivní, a to jak na potravinovou pomoc, tak na další aktivity odboru sociálních služeb směřující jako přímá pomoc těmto lidem. „Jde například i o projekt přímé podpory rodin se školními dětmi – distribuce školních potřeb, předvánoční magistrátní sbírku „Nebuďme lhostejní" nebo zajištění občerstvení pro osoby bez domova na Štědrý den," vyčísluje Kuthan. Podle jeho slov město uvolňuje na potravinovou pomoc nemalé prostředky, ale pokud by nestačily, je Plzeň připravena další finance ještě uvolnit.

Smluvním partnerem v tomto směru pro město je o. s. Naděje, které spolupracuje s dalšími šesti partnery, mj. i městskou charitou. „Naděje také zajišťuje, aby nemohla být potravinová pomoc jakkoli zneužívána, mají totiž přesný přehled o tom, komu i jak často je pomoc poskytována, neboť znají dobře sociální situaci žadatelů," řekl Kuthan.

Ročně pomůže potravinová pomoc cca 600 jednotlivcům a 150 rodinám, se kterými se dlouhodobě pracuje. „Podpořili jsme i snahu o spolupráci s některými supermarkety. Ve výsledku by znamenala využití trvanlivých potravin těsně před koncem lhůty trvanlivosti. Konkrétní výsledky zatím ale nejsou," dodal závěrem radní. Kuthan.