Do Měšťanské besedy se sjelo více než čtyřicet jeho členů, stejný počet tlumočníků a téměř padesát dalších hostů a organizátorů ze všech členských zemí EU. Včera do Besedy přijel i Jiří Čunek a Pavel Bém.

Právě města a jejich problémy mají být při přípravách příštích evropských dotací klíčová. „Jde o jejich revitalizaci a obnovu, ekologické problémy spojené s odpadovým hospodářstvím, dopravu nebo problémy s migranty,“ konstatoval zmocněnec primátora Plzně pro záležitosti EU Petr Osvald, který je jedním ze dvou českých členů předsednictva Výboru regionů EU.

Podle Jiřího Čunka je důležitá synergie mezi venkovem a městem a posílení vazeb mezi nimi. „Zatímco v EU žije 95 procent lidí ve velkých městech, u nás je poměr takový, že na venkově žije 26 procent lidí a ve městech 74 procent,“ uvedl Čunek. Prohláslil, že regiony by měly růst rovnoměrně tak, aby měly podobnou životní úroveň. Pražský primátor Pavel Bém uvedl, že plzeňská diskuze na zasedání předsednictva Výboru regionů skvěle připravila půdu pro nadcházející Evropský summit regionů a měst, který se uskuteční v Praze za šest týdnů.