Rozpočet schvalovaný v prvních měsících roku 2012 je podle starostů měst hospodařících s rozpočtovým provizoriem přesnější. Podle starosty Blovic Jana Podušky se město řídilo rozpočtovým provizoriem i v minulých letech. „Je to taková tradice. V prosinci není možné přesně sestavit rozpočet. Rozpis dotací na státní správu dorazil až v lednu,“ vysvětlil starosta s tím, že definitivní rozpočet přijme zastupitelstvo 30. ledna.

Poduška připustil, že hospodaření s rozpočtovým provizoriem by mohlo být letos naposledy. Rozpočet Blovic má celkové příjmy přibližně sedmdesát milionů korun.

Rozpočtovým provizoriem začínají rok také ve Starém Plzenci. Zastupitelé se sejdou 6. února a rozhodnou, kdy schválí konečnou podobu rozpočtu. Do schválení řádného rozpočtu nesmí města překročit zákonem stanovenou výšku výdajů, což znamená, že každý měsíc smí utratit jednu dvanáctinu z provozních výdajů rozpočtu roku 2011.

Samosprávy většinou hradí investice, na které mají s dodavateli smlouvy z předchozích let. „Pokračujeme v investičních stavbách, a pokud by se objevil nezbytně nutný výdaj, tak vedení města může rozhodnout o uvolnění peněz do výše 200 tisíc korun,“ řekl místostarosta Starého Plzence Václav Vajshajtl.

Zastupitelstvo odsouhlasilo možnost využití schváleného úvěru k financování staveb kanalizace a rozšíření vodovodní sítě v Sedlci a rozšíření čistírny odpadních vod v Plzenci.

Hlavní investicí by letos měla být několik let připravovaná rekonstrukce Radyňské ulice. „Stavbu připravujeme ve spolupráci s Krajským úřadem. Chtěli bychom totiž využít čerpání dotací,“ sdělil Vajshajtl.

Zatímco Blovice a Starý Plzenec přistoupily k rozpočtovému provizoriu kvůli nejasným příjmům, Lhůta na jižním Plzeňsku se dostala do rozpočtových problémů díky zablokovanému zastupitelstvu.

Po doplňujících volbách v prosinci schválilo nové vedení obce provizorní rozpočet na ustavujícím zasedání v poslední den roku 2011.

Martin Švec