Zatímco náš kraj totiž v porovnání s ostatními vyniká například v nízké nezaměstnanosti, ekologii či třídění odpadů, v jiných oblastech důvody k jásotu nejsou.

Ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni Miloslav Chlad tvrdí, že populace stárne, věk prvorodiček se zvyšuje, klesá počet sňatků, zatímco rozvodů přibývá. „Roste i počet osob odcházejících do předčasného starobního důchodu," řekl ředitel na včerejší tiskové konferenci.

Z údajů ČSÚ lze snadno vyčíst, že situace v oblasti manželství, rodiny a domácností se v kraji nevyvíjí dobře. Roste počet domácností jednotlivců (zpravidla mladší muži či starší ovdovělé ženy). Počet sňatků (2367) je nejnižší za posledních deset let, a když ke svatbě dojde, jsou snoubenci starší než dříve. Ženichům v kraji je průměrně 35,7, nevěstám 32,6 roku.

Naopak rozvodovost v Plzeňském kraji je nad republikovým průměrem. Muži se rozvádějí v průměrném věku 42,6, ženy ve věku 39,5 roku.

Plzeňský kraj si pohoršil i co se týče bytové výstavby. „V roce 2013 byl jediným regionem, kde nedošlo k poklesu počtu dokončených bytů, v loňském roce se však tento trend nepodařilo udržet," konstatoval ředitel s tím, že v kraji vloni vzniklo 1357 bytů, o 88 méně než v roce 2013. „V roce 2008 bylo dokončeno 2662 bytů, od té doby jejich počet klesá a v posledních letech stagnuje," podotkl Chlad.

V čem kraj boduje, je oblast životního prostředí. „Je poznamenána úbytkem orné půdy, ale na druhou stranu stále roste podíl ekologicky obhospodařované půdy a ekofarem. Pro kraj je vcelku charakteristické relativně čisté ovzduší," uvedl ředitel.

Plus a minus + dobré životní prostředí, nízká
nezaměstnanost, lékařská péče
– stárnoucí populace, méně
sňatků, ale více rozvodů

V kraji se navíc produkuje nejméně komunálního odpadu – 230,9 kilogramu na obyvatele. Recyklovaný odpad přitom tvoří 26,4 %, což je nejvíce v celé zemi.

V dobrém se statistiky vyjadřují také o počtu lékařů (4,7 na tisíc obyvatel znamená třetí nejlepší poměr v mezikrajském srovnání). Horší je to se školstvím, zejména se zájmem o technické obory, který stále není velký.

Příznivá je i obecná míra nezaměstnanosti (lidé bez výdělku shánějící práci a schopní nastoupit), kdy hodnota 5,0 % je o 0,8 procenta pod republikovým průměrem. Vloni v kraji vzrostl také hrubý domácí produkt. „Meziročně se zvýšil o 2,0 %. Ke zlepšení došlo v odvětví výroby základních kovů, hutního zpracování a slévárenství," konstatoval ředitel.