„Ideální doba pro testování je od 30. dne po pozitivním PCR testu," říká primář Oddělení imunochemické diagnostiky FN Plzeň Ondřej Topolčan. Dalšími vhodnými kandidáty jsou lidé, kterým PCR test nebyl proveden, ale měli příznaky onemocnění a dále i ti, kteří byli v karanténě s někým, kdo byl PCR pozitivní. Ve všech případech je potřeba dorazit na test až po třicátém dnu od dané událost. Naopak, není vhodné testovat zájemce, kteří jsou nyní nemocní nebo se nacházejí ve 14- ti denní karanténě.

„Lidé, kterým bude potvrzena přítomnost protilátek, budou mít jistotu, že již COVID-19 prodělali. "I když zatím s jistotou nemůžeme říci, jak dlouhou imunitu nám protilátky zajistí, tak v případě opětovného setkání s virem je šance na mírnější průběh onemocnění či dokonce na plnou obranu proti infekci," vysvětluje ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

K provedení testu je zapotřebí odběr jedné zkumavky žilní krve a jeho cena činí 506 korun. Testování zajišťuje Oddělení imunochemické diagnostiky ve FN Bory (areál bývalé vojenské nemocnice) a samotný odběr je prováděn v přízemí blízkého Interního oddělení.