Jak sestavit vyrovnaný rodinný rozpočet? Na kolik přijde nákup zboží na splátky? Praktickými úkoly uceleně seřazenými do soutěžní hry pedagožka uspěla mezi 190 projekty přihlášenými do celostátní soutěže učitelské kreativity.

V čem hra spočívá?
Hra je určená deváťákům. Děti jsou rozděleny do tří soutěžních družstev, házejí kostkou a pohybují se po hrací ploše. Při tom řeší úkoly ze tří tematických oblastí, a to hospodaření domácnosti, ceny a peníze, finanční trh a produkty. To jsou vlastně standardy finanční gramotnosti. Hra je sestavena tak, že když ji učitel s dětmi projde celou, tak vlastně splní všechno, co je podle vyučovacích standardů stanoveno. Ke všem úkolům, včetně házení kostkou, využíváme interaktivní tabuli. Výukový materiál je doplněn metodickým komentářem pro učitele a pracovními listy.

Jak taková interaktivní tabule vypadá?
Jedná se o velkou dotykovou interaktivní plochu, ke které je připojen počítač a dataprojektor, který promítá obraz z počítače na tabuli.

Které úkoly děti plní?
Jedním z úkolů je třeba sestavit rodinný rozpočet. Děti například počítají, jaký by měl být měsíční paušál za plyn, když mají určitou spotřebu. Dále si třeba zkouší zahrát, jak by něco reklamovaly, počítají převody měn, přiřazují k sobě vlajky zemí, měny a jejich zkratky, tak jak jsou uvedené v kurzovním lístku. Mluvíme i o typech spoření a půjčkách, RPSN, inflaci, spíš ale v konkrétních případech, než abychom si říkali nějaké definice.

S čím mají děti problém?
To je individuální. Některé děti třeba nemají absolutně přehled o cenách. Formou hry nakupují a nejdříve musí odhadnout, kolik budou platit. Složitější pro ně jsou takové ty těžší výpočty. Třeba výpočet složeného a kombinovaného úrokování, ale při tom využíváme různé on-line kalkulačky.

Orientují se žáci naopak v některé oblasti překvapivě dobře?
Myslím, že se dobře vyznají v tom, čím se kde platí. Dokážou využívat kurzovní lístek a převést některé měny. Zvládnou i vyplnit příkaz k úhradě nebo příklady z jednoduchého úrokování.

Je tato výuka pro děti v rámci matematiky zpestřením?
Děti podle mě kladně hodnotí hlavně to, že se učí věci, o kterých vědí, že je v životě určitě použijí. Tak k tomu i přistupují.

Finanční gramotnost by se měla stát povinnou součástí výuky. V čem vidíte hlavní úskalí při zavádění tohoto předmětu?
Myslím si, že se to nesmí pojmout moc odborně. Sama nejsem ekonom, takže se na to dívám z pohledu běžného občana, který řeší normální problémy. A to je podle mě cesta, jakou by k tomu učitelé měli přistupovat.

Jaké jsou možnosti výuky finanční gramotnosti?
Na některých školách mají třeba projektové dny, tedy jeden den, kdy se všichni věnují pouze finanční gramotnosti. Jiná škola může mít samostatný předmět. U nás je finanční gramotnost zařazená do matematiky, výchovy ke zdraví a výchovy k občanství. Navíc už teď začaly vycházet i učebnice a pracovní sešity, což je určitě dobře.

Co pro vás bylo impulzem začít se věnovat finanční gramotnosti?
Na základní škole vždycky žáci počítali s procenty, zvládli i jednoduché úrokování. Hlavním impulzem k vytvoření tohoto materiálu bylo využívání interaktivní tabule. Když ji škola před pěti lety zakoupila, začala jsem hledat zajímavé digitální materiály k tomuto tématu a zjistila jsem, že v té době nikde nic nebylo. Začala jsem se v práci s interaktivní tabulí také vzdělávat, udělala si lektorské kurzy. Teď školím i další učitele v Plzeňském kraji.

Kde vy osobně sbíráte inspiraci?
Od kolegů i žáků. Líbilo se mi, že tato soutěž nebyla typu, že vy tam něco pošlete a oni něco vyberou, ale práce jsme prezentovali před ostatními soutěžícími, což pro mě bylo velkou inspirací. S programem učím pracovat i děti od 6. třídy během výuky informatiky – a ty mají spoustu nápadů a jiný pohled.

Co konkrétně vás zaujalo?
Hodně se mi líbily nápady spojené s e-learningem. Děti mají k výukovému materiálu přístup z domova prostřednictvím internetu. Myslím si, že to je výborné hlavně na středních školách, na základní je hodně důležitý kontakt mezi žákem a učitelem. Ale třeba když je dítě nemocné, tak může snadno zjistit, jak ve škole probíhá výuka.

Máte zpracovaný i nějaký jiný program, který byste mohla přihlásit do nového ročníku soutěže?
Já jsem řekla, že teď nebudu nikam nic přihlašovat (směje se). Jinak samozřejmě mám několik her a spoustu ucelených prací pro matematiku i na zeměpis. Interaktivní tabuli využívám denně.

S kterými dalšími technologiemi při hodinách pracujete?
Například to jsou hlasovátka. Ta připomínají dálkový ovladač. Děti mačkají odpovědi a já na počítači hned vidím, kdo odpověděl správně. Máme také vizualizér, to je něco jako byl dříve meotar. Předměty položené pod vizualizér se promítají na tabuli.

Máte tedy ještě nějaké „klasické“ pomůcky?
Vždycky jdu do třídy s tužkou, abych mohla zapsat do třídnice (směje se). Ale jinak nosím „flešku“, takže už nemusím mít tu spoustu věcí jako dřív. Díky interaktivní tabuli už nepoužívám ani takové to tabulové nářadí jako pravítka nebo kružítko.

Čemu se děti učí

Výdaje a příjmy
Majetek
Rodinný rozpočet
Úspora energie
Reklamace
Měny a kurzovní lístek
Příkaz k úhradě
Inflace
Půjčka
Nákup na splátky
Spoření
Termínovaný vklad
Úroková sazba
Složené úrokování