Ani nyní, po sedmdesáti dnech od odevzdání testu, mu ho nikdo neukázal a nevysvětlil, co je v něm špatně, ačkoliv se toho dožaduje. Potíže mají i další studenti, kteří jsou na škole známí svým postojem k současnému vedení.

Jak se to projevuje?
Tak například jeden kamarád byl nedávno u zkoušky právě na katedry mezinárodního práva a než vůbec začala, kladl mu děkan fakulty Květoslav Růžička otázky typu: Co si myslíte o současném vedení školy a podobně. Ačkoliv je svým názorem, který by děkana určitě neuspokojil, dobře známý, odpověděl raději ve prospěch školy. Pocit, že by jinak u zkoušky neuspěl, má podle mě reálný podklad.

Co považujete za nejhorší?
Asi to, že proděkanka pro studijní záležitosti vydala sdělení, že na seminární výuku není možné vybrat si svého učitele. To je ale v rozporu s vysokoškolským zákonem, podle něhož na to má student právo. K podobné snaze došlo i v roce 2008 ještě za Kindla a Zachariáše. Nechápu to.