„U Chebu se například našla kompletní kostra obrovského deinotheria, které zde žilo před 17 miliony let. Byl to jeden z největších slonovitých savců, strašné zvíře, které bych nechtěl potkat. Mělo zahnuté kly, vyrůstající ze spodní čelisti a bylo přes čtyři metry vysoké,“ popisuje prehistorického tvora Václav Ziegler. Kostra byla nalezena už na začátku 19. století a skončila v tehdy největším přírodovědném muzeu Rakouska-Uherska ve Vídni. Mimochodem druhý nález deinotheria v Česku byl zaznamenám u České Třebové a v 70. letech minulého století byla u Brna nalezena lebka tohoto zvířete.

„Na Plzeňsku jsou například fantastická ordovická naleziště na Rokycansku, v okolí Kařezu i samotné Plzně, kde se dají dodnes najít krásné zkameněliny trilobitů. A hojné jsou také nálezy mladoprvohorních stromů, rostlin a živočichů z dob, kdy se tu tvořilo černé uhlí, což je hlavně na Nýřansku. Našla se tam například meganeura, což je obrovská vážka s rozpětím křídel až 80 centimetrů,“ připomíná paleontolog.

Podle něj je ale unikátní lokalitou na západě Čech především Chebská a Sokolovská pánev.

„V pruhu na západ od Plzně, v oblasti dnešních hnědouhelných pánví, se nacházely husté pralesy a bujela sopečná činnost. Díky tomu jsou zde hojné nálezy třetihorních zkamenělin, ukrytých v sopečných tufech. Na Chebsku se našly například kosti menšího slona, vysokého asi 150 centimetrů. Měl čtyři kly, které mu vyrůstaly z horní čelisti nebo platybelodon, což byl slon s protaženou horní a dolní čelistí místo chobotu. Nálezy potvrzují, že se hojně vyskytoval i v sokolovské pánvi,“ dodává paleontolog s tím, že i na Plzeňsku se podařilo najít vzácnost, konkrétně kosti nosorožce rodu Dicerorhinus, který žil na počátku čtvrtohor.

Václav Ziegler byl i u dvou nálezů mamutů na našem území, konkrétně ve spraších v oblasti Polabí. A je také jeden ze dvou českých vědců, který měl možnost maso mamuta ochutnat.

„Přivezl mi ho odněkud ze Sibiře můj kolega Jaroslav Marek a nabídl mně, abychom jej společně ochutnali. To maso bylo asi 40 tisíc let staré, ale jsem statečný muž a zvídavý paleontolog a tak jsem ochutnal. Skřípalo to mezi zuby, jak to bylo ještě od písku a chutnalo jako rozkládající se lojová svíčka. Ale nic mně z toho nebylo, jen jsem to cítil ještě čtrnáct dní v puse.“