Je to kuandu obecný, což je malý stromový dikobraz. Vede převážně samotářský život: ve dne odpočívá, v noci vyráží na výpravy. Na světě je jen pár měsíců, narodil se v plzeňské zoologické zahradě a nyní dostal jméno Humberto. Pojmenovala ho tak Dětská skupina Hangárek, která je jeho kmotrem.

Humberto bydlí v Amazonském pavilonu ve společné jihoamerické expozici s drápkatými opičkami. Je býložravý a má ovíjivý ocas. „Mládě vydrží rezavě zbarvené jen několik týdnů, poté přebarví do dospělé barvy,“ upozorňuje mluvčí zoo Martin Vobruba.

Zoo Plzeň přešla s 1. listopadem do zimního režimu. Pokladny se otevírají v 9 a poslední vstup je v 16:30 hodin. Nejezdí vláček, nekonají se sokolnické ukázky a zavřeno má Dinopark.

Zájemci o studium umění si prohlédli Sutnarku.
Sutnarka pořádala den otevřených dveří