O tom by mělo být jasno v zimě, pokud dotace bude schválena, práce na kompletní realizaci této veřejné technické infrastruktury začnou krátce poté. Napojit by se pak na ni mohlo zhruba tisíc současných obyvatel obvodu. Předpokládaná celková hodnota díla je 349,5 milionů korun bez DPH, část nákladů uhradí město Plzeň.

„Plníme další z našich předvolebních slibů. Na stavbu jsme vyčlenili potřebné peníze z rozpočtu města Plzně a počítáme s žádostí o evropskou dotaci. Pevně věřím, že obyvatelům Malesic tato infrastruktura zkvalitní jejich život a učiní Malesice zase o něco atraktivnějším obvodem pro bydlení,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Podle prvního náměstka primátora Pavla Bosáka, do jehož gesce spadá technická oblast, jde o vybudování technicky náročné kombinace vodovodu a kanalizace. „Máme pro Malesice kompletně připravenou výstavbu splaškové kanalizace, vodovodních řadů, čistírny odpadních vod a také vodojemu. Přivedení vodovodu do této části města a výstavba ČOV do budoucna umožní připojení cca tisíce současných obyvatel a rovněž napojení zdejších rozvojových oblastí, kde může přibýt dalších zhruba tisíc obyvatel. Zahájit stavbu chceme na začátku příštího roku. Tato rozsáhlá investice je důkazem toho, že město při svém rozvoji nezapomíná ani na obyvatele menších obvodů,“ řekl Pavel Bosák.

Parkoviště, vzniklé rekonstrukcí stávající odstavné plochy u autobusového nádraží na náměstí Emila Škody v Plzni.
Zóna s placeným parkováním se na podzim rozšíří do další části Plzně

Generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský informoval, že Malesice byly do jejích strategických plánů zahrnuty již před lety: „Jsem proto moc rád, že se na stavbu vodovodu a kanalizace nyní podařilo vyčlenit finanční prostředky a udělat tak společný krok k našemu cíli. V tuto chvíli mohu potvrdit, že máme vybraného zhotovitele stavby a budeme dál pokračovat v její přípravě.“

Práce na budování této infrastruktury by měly trvat tři a půl roku, od ledna příštího roku do července 2027. „Předem děkuji našim obyvatelům za trpělivost, která bude kvůli různým uzavírkám a rozkopaným komunikacím nutná. Věřím, že se ale těší na výhody, které jim a životnímu prostředí tato velká investice města Plzně přinese. Vždyť Malesice na vodovod a kanalizaci čekají už dvě desítky let,“ připomněl starosta Malesic a náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.