„Že Matyáš trpí autismem, jsem se dozvěděla teprve před půl rokem. Do dvou let byl, kromě toho že nemluvil, úplně normální. Lékařka nám sdělila, že není proč se znepokojovat, že zvláště klukům prý někdy trvá, než se rozmluví,“ vypráví Matyášova maminka Irena.

Pak ale její syn začal projevovat známky duševní poruchy, například opakoval stále stejné pohyby. „Matyášek už byl po zápisu do školky a já měla domluvené zaměstnání. Dát ho do speciální školky pro děti s autismem by znamenalo být ještě rok doma. Ředitelka mateřinky, kam byl zapsán, Hana Balářová mně ale strašně pomohla,“ děkuje žena. Ředitelka sehnala Maytášovi asistentku, bývalou učitelku, která se mu po celou dobu intenzivně věnuje. Peníze na její zaplacení uvolnila z fondu školky. „Je to poprvé, kdy tu máme dítě s asistentem,“ uvádí Balážová.

„Maty je šikovný kluk, chce to mít s ním trpělivost a hlavně být pozorný, aby se mu něco nestalo. Do činnosti s ostatními dětmi se moc nezapojuje. Když třeba ostatní kreslí, tak ho musím vyloženě upoutat, aby to alespoň chvilku zkusil. Teď s námi půjde poprvé do divadla, tak uvidíme, jak to zvládne,“ říká asistentka Eva Medlenová s tím, že Matyáš je ve školce teprve necelé dva měsíce. „To je chvilka, určitě se bude zlepšovat,“ dodává s nadějí.

Co je autismus?

– Autismus je jednou z nejvážnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá.
– Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.
– Autismus provází specifické vzorce chování.
– Jedno dítě ze 150 je autista.