„Je nám všem velice líto, že z našeho jídla vypukla tato nepříjemná epidemie, a soucítíme s poškozenými," vyjádřil se Zrna pro Český rozhlas Plzeň. Dodal, že ve snaze získat relevantní údaje o příčinách celého problému, firma spolupracuje ve všech směrech se státními orgány a vede si také vlastní interní šetření.

„Máme zájem na co možno nejrychlejším objasnění celé situace a jsme připraveni přijmout veškerá opatření, aby se nic podobného v budoucnu neopakovalo. V každém případě jsme přesvědčeni, že veškeré naše postupy byly provedeny plně v souladu s platnými normami a předpisy, zejména pak hygienickými.

Výsledky předběžných šetření nasvědčují tomu, že salmonela se k nám dostala v jedné ze surovin od dodavatele a bohužel prošla našimi kontrolními mechanismy. Vylučujeme, že by ke kontaminaci mohlo dojít během skladování surovin v našich skladovacích prostorech, které odpovídají všem parametrům, ani během samotné přípravy pokrmů."

Co přesně bylo náplní kontroly, kterou u vás provedli hygienici?
Byly provedeny velmi důkladné stěry celé výrobny, výtěry a vyšetření u všech zaměstnanců, odebrání vzorků potravin, kontrola všech dodacích listů a další nutné administrativní kroky.

Jak si vy osobně vysvětlujete příčinu kontaminace?
Jak už jsem uvedl, vše je ještě relativně čerstvé a stále čekáme na výsledky všech šetření. I když je celá záležitost velmi vážná a nepříjemná, jsem přesvědčen o tom, že z naší strany nedošlo k žádnému pochybení.

Jaký dopad má celá situace na vaši firmu?
Bohužel vnímám, že nastalou situací může být jméno firmy krátkodobě poškozeno. Věřím však, že se vše řádně vyšetří a vysvětlí, a že svou poctivou prací získáme důvěru všech našich zákazníků zpět. To je ale pochopitelně druhořadé, nyní je na prvním místě zdraví poškozených lidí.

Už jste se někdy do podobné situace dostali?
Za celou dobu existence firmy, tedy za nějakých sedm let, jsme problém podobného charakteru nikdy neměli. Věříme, že se tento ojedinělý problém nebude nikdy opakovat, a proto jsme připraveni ještě zpřísnit veškerou kontrolu celého výrobního procesu.

Jak dlouho zůstane vaše firma uzavřena?
Firma bude uzavřena do ukončení oficiálního šetření hygieniků, které očekáváme každým dnem.

Jana Kosová, ČRO Plzeň