Součástka totiž při ohledání místa činu neušla očím policistů, kteří ji zajistili jako věcnou stopu a předali policejním expertům na zbraně. Ti stanovili přesný typ zbraně, ze které součástka pocházela. Teď už jen bylo otázkou času, kde se zbraň objeví. Kriminalisté nemuseli dlouho čekat. Krátce nato totiž zadrželi skupinu lidí, kterou z loupeží podezírali. A zbraň, ze které vypadl dílek, našli policisté u pachatelů v autě.

Kriminalistické odvětví, které se zabývá zkoumáním především střelných zbraní, střeliva a okolnostmi souvisejícími se střelbou, se nazývá balistika. My nyní trochu nahlédneme pod její pokličku. Pro začátek si uvedeme čísla. Jen v loňském roce provedli balistici našeho krajského policejního ředitelství více než dvanáct stovek odborných zkoumání, což je velký počet.

Střelné zbraně dělíme podle různých kritérií, například podle zdroje výmětné energie, na mechanické, plynové a palné. „Mechanické jsou například luky, praky nebo kuše. Plynové zbraně jsou například větrovky nebo vzduchovky. U zbraní palných střelu uvede do pohybu uvolněná energie střelného prachu, která vznikne hořením, případně pouze zápalkové slože,“ vysvětlila na úvod krajská policejní mluvčí Martina Zoubková. Zbraně se dělí i podle účelu na vojenské, sportovní či lovecké. Rozdělujeme je i podle způsobu ovládání na krátké, tedy pistole a revolvery, a dlouhé, mezi něž patří pušky a samopaly. Podle původu je členíme i na tovární, po domácku vyrobené či dodatečně upravené.

Je jasné, že zbraně a vše s nimi související jsou pro balistiky denním chlebem. Musí například umět zjistit, zda stopy na střele či nábojnici vznikly při střelbě z předložené zbraně, nebo odkud pachatel vypálil. K jejich práci patří i zjišťování toho, zda nebyl se zbraní spáchaný dosud neobjasněný trestný čin. Mezi policejními znaleckými pracovišti v ČR však drží pomyslný trumf Kriminalistický ústav Praha, neboť jen ten má oprávnění zkoumat druh, značku a model zbraně, ze které vyšel náboj v případě, že onu zbraň policisté nemají k dispozici.

Naše krajské ředitelství může pouze porovnávat to, zda nábojnice nebo střela zajištěná na místě činu pochází z předložené zbraně. „Prakticky se to provádí tak, že znalci porovnávají komplex stop na nábojnicích a střelách zajištěných na místě činu se stopami na nábojnicích a střelách získaných při zkušební střelbě z předložené zbraně,“ vysvětluje balistik Jiří Vaněk.

Rozdělení balistiky:

- vnitřní - zkoumá jevy uvnitř vývrtu hlavně
- přechodová - zkoumá jevy probíhající bezprostředně po opuštění střely ústí hlavně
- vnější - nauka o pohybu střely mezi ústím hlavně a cílem
- terminální - zkoumá jevy probíhající po nárazu střely na cíl

Balistici zkoumají nejen celé zbraně, ale i jejich součásti a doplňky. Zbraň také popisují, určují její druh, výrobce, model, výrobní číslo a ráži. Podle znalce Jana Tolara je jednou z nejdůležitějších částí expertizy provedení zkušební střelby z předložené zbraně. „Ta se provádí do vatového lapače. Nábojnice a střely získané zkušební střelbou využíváme v dalším průběhu expertizy, zejména při individuální identifikaci zbraně,“ uvádí Tolar.

Aby balistici mohli určit, jaké destrukční účinky má střela při dopadu na cíl, musí znát kinetickou energii střely. „V kriminalistice to hraje významnou roli při stanovení účinku střely na lidský organismus,“ podotýká Zoubková. Neméně důležitý je i tvar a kontrukce střely. Na tom, jak se střela pohybuje v těle člověka, poté balistici spolupracují se soudními lékaři.

Když pak znalci zjišťují, zda s tou či onou zbraní někdo nespáchal trestný čin, spolupracují s policejními znalci z Prahy. Zdejší kriminalistický ústav totiž vede Ústřední sbírku balistických stop. „Na našem pracovišti se provádí pouze zkušební střelba z předložené zbraně. Nábojnice a střely získané touto střelbou se poté zasílají k porovnání do Prahy,“ vysvětluje Zoubková a dodává, že stejně se postupovalo i při amnestii zbraní, která se uskutečnila v loňském roce. Neznamená to však, že západočeští policisté nemají svou vlastní sbírku zbraní. Mají a čítá na tři tisíce zbraní. Tato sbírka však slouží ryze pracovním a studijním účelům. Ke zdejším exponátům patří mimo jiné i několik zbraní nejznámějšího českého vězně Jiřího Kajínka.