Má s nimi osobní zkušenost. Před několika lety se také jí narodilo autistické miminko. Život se jí obrátil naruby. Nakonec se spolu s kamarádkami Irenou Vítovcovou a Janou Ždimerovou rozhodla pomoci rodinám dětí se stejným postižením. Proto spolu 1. září otevřely občanské sdružení ProCit, které se věnuje dětem a mladým lidem s poruchou autistického spektra (PAS). Pomohly jim v tom rodiny i přátelé. „V Plzni jsme jako rodiče neměli místo, hernu, prostor pro setkávání a trávení volného času. Proto jsme se rozhodli založit občanské sdružení,” vysvětluje. „Život těchto rodin je velice náročný. Psychický handicap dítě téměř vyřazuje z běžného života a vážně narušuje každodenní fungování celé rodiny,” potvrzuje Marková. Dítě s autismem vyžaduje nepřetržitou péči, pozornost a dohled. Podle ní se začíná na tyto děti více myslet i na Plzeňsku. „Ve Zbůchu se bude otevírat mateřská školka pro děti s autismem, což je také velká pomoc,” dodává Marková.

Co je autismus

Vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Objevuje se před třetím rokem věku.

Zdroj: Wikipedia