Rozhodl o tom na svém letošním druhém mimořádném zasedání dvanáctičlenný akademický senát fakulty.

Lukáš Štich rezignoval na funkci děkana fakulty ve středu 1. února. V platnosti však zůstávalo prosincové usnesení akademického senátu FZS o jeho zvolení do čela fakulty v dalším funkčním období, pro které Lukáš Štich nebyl zatím jmenován. Na mimořádném jednání v pondělí 6. února akademický senát fakulty své prosincové usnesení o volbě Lukáše Šticha kandidátem na děkana nezrušil, v pondělí už své rozhodnutí změnil. Pro návrh se vyslovilo všech deset přítomných senátorek a senátorů dvanáctičlenného senátu.

Senát zároveň vyhlásil nové volby kandidáta na děkana. Termín pro podávání návrhů kandidátů na děkana byl stanoven na 15. března, volba by měla proběhnout 3. dubna. V současnosti je pověřen vedením fakulty proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost Denis Mainz.

Lukáš Štich.
Děkan Fakulty zdravotnických studií v Plzni rezignoval kvůli stipendiím

„Fakulta zdravotnických studií dala svým rozhodnutím najevo, že je důvěryhodnou institucí, která dokáže velmi zodpovědně řešit i takto závažné záležitosti. Jsem přesvědčen, že pro studující, zaměstnance, veřejnost a také pro uchazeče o studium je to důležitá zpráva,“ uvedl rektor Miroslav Holeček. „Nyní fakulta rozhodne o svém dalším směřování ve volbách, které byly vypsány,“ doplnil.