Akademický senát Fakulty zdravotnických studií (FZS) Západočeské univerzity v Plzni na svém pondělním jednání nezrušil svém prosincové usnesení, jímž zvolil tehdejšího děkana Lukáše Šticha kandidátem na tuto funkci i na období od 28. března 2023 do 27. března 2027.

Lukáš Štich přitom ve středu 1. února v souvislosti se závažným podezřením souvisejícím s udělováním stipendií rezignoval na funkci děkana FZS. Prosincové usnesení senátu FZS o jeho zvolení do čela fakulty pro další funkční období však zůstávalo v platnosti. Pro další čtyři roky zatím ale nebyl Štich děkanem jmenován, rektor univerzity Miroslav Holeček má však pravomoc ho do funkce nejmenovat.

Z dvanáctičlenného akademického senátu hlasovalo jedenáct přítomných senátorek a senátorů. Pět se vyslovilo pro zrušení prosincového usnesení a tři proti. Tři hlasy byly neplatné. Pro zrušení rozhodnutí bylo potřeba tří pětin hlasů senátorů, tedy osmi hlasů.

Lukáš Štich.
Děkan Fakulty zdravotnických studií v Plzni rezignoval kvůli stipendiím

„Senát fakulty měl možnost vzít záležitost do svých rukou. Svým rozhodnutím teď věc vlastně pouze předal opět na úroveň univerzity,“ říká rektor Miroslav Holeček. „Věřím, že výsledek jednání senátu vyvolá diskusi uvnitř fakulty. Vedení univerzity stále nabízí součinnost,“ připomíná.

Pokud rektor od předsedy akademického senátu fakulty obdrží návrh na jmenování Lukáše Šticha děkanem na další čtyřleté funkční období, důkladně ho posoudí. Jeho pravomocí je kandidáta na děkana do funkce nejmenovat. Důvody pro nejmenování upravuje zákon. Rektor tak zhodnotí situaci ve vztahu k naplnění zákonných podmínek pro nejmenování a také z hlediska průběžných výsledků šetření na fakultě. Lukáš Štich, který rezignoval i proto, aby nepoškodil dobré jméno univerzity, má zároveň možnost vzít svoji kandidaturu zpět.

V současnosti je pověřen vedením fakulty proděkan pro výzkum, strategii a tvůrčí činnost Denis Mainz.