„Situaci se snažíme řešit. Potok ale bývá splašky znečišťován jednorázově,“ sdělila předsedkyně osadního výboru Libuše Hubáčková. Podle ní je zapotřebí zjistit, kdo do potoka odpad vypouští. „Potok protéká několika obcemi, my máme smůlu, že jsme na konci. Je nutné se domluvit s ostatními, aby se také zapojily,“ doplnila Hubáčková.

KVALITA VODY JE NEVYROVNANÁ

Podle hydrobiologa Jindřicha Durase se kvalita vody v potoce oproti dřívějšímu stavu zlepšila, ale stále jsou jasně patrné známky znečištění, které souvisí s komunálními odpadními vodami. „V povodí Lučního potoka leží velké obce Líně a Zbůch. Odpadní vody od zhruba 5000 obyvatel jsou sice čištěny relativně dobře, ale pro drobný vodní tok je to pořád poměrně velké zatížení,“ upozornil hydrobiolog.

Podle něj je hlavním problémem nevyrovnaná kvalita vody v Lučním potoce. „Kvalita je dána zejména vstupem odlehčovaných odpadních vod z jednotné kanalizace jmenovaných obcí,“ poznamenal Duras.

ZELENÉ STŘECHY A REVITALIZACE

Duras se domnívá, že na víně je špatné hospodaření s dešťovými vodami. „Vše zavádíme nejkratší cestou do kanalizace, takže nejen že nemáme čím klimatizovat obytné zóny, ale nemáme dostatek vody pro městskou zeleň a vnášíme do povrchových vod obrovské dávky náhlého znečištění,“ vysvětlil hydrobiolog.

Aby se kvalita vody v potoce zlepšila, je podle Durase zapotřebí zlepšit hospodaření s dešťovou vodou ve Zbůchu, Líních a v dalších malých obcích v povodí potoka.

„Nejvíce by pomohl rozvoj a podpora zelených střech, zasakování, retenčních nádrží a mokřadů. Důležité je oddělit dešťové a splaškové vody. Tím by se omezilo znečištění za deště a kvalita vody by se vyrovnala,“ doporučil Duras .

Taktéž dodal, že možná by byla také revitalizace potoka s obnovou malé vodní nádrže nad Valchou a s využitím mokřadů v přirozeně podmáčeném území. „Revitalizace by znamenala podporu samočistících procesů, a tedy i zlepšení kvality vody Lučního potoka,“ uzavřel hydrobiolog.

S koncem prázdnin se obnovilo konání pravidelných farmářských trhů na plzeňském náměstí Republiky.
Náměstím voněly štrúdly