Zmínka pochází z roku 1235, kdy král Václav I. daroval tehdy ještě ves Stod ležící na levém břehu řeky Radbuzy a při důležité bavorské cestě, ženskému premonstrátskému klášteru v sousedním Chotěšově.

Vůbec první akcí oslav, které město čekají, byl v neděli 4. ledna koncert kytarového virtuosa Lubomíra Brabce. Se svým recitálem vystoupil ve stodském kostele sv. Máří Magdalény.

Co město čeká dál, nastínil vedoucí Městského kulturního střediska Stod Pavel Cích. „Pokud se týče oslav města, není vše přesně doladěno, ale už teď můžeme říct, že ty hlavní proběhnou od 16. do 19. července v termínu poutě. Připravujeme i několik výstav – v květnu a červnu to bude například výstava o historii mateřské školy ve Stodě, v průběhu jara pak výstava o putování krajanů na Nový Zéland, což je poměrně důležitý kus historie," řekl Cích. 

„V každém případě v podstatě každá akce bude věnována výročí. Ta nejbližší, ples města, proběhne 30. ledna a na něj naváže akce, kterou jsme ve městě obnovili tradici masopustů. Průvod se bude konat v sobotu 14. února," dodal Cích.