Podle ochránců přírody stojí za většími čísly loňské deštivé jaro. „Čím větší je vlhkost vzduchu, tím pravděpodobnější jsou výskyty elektrických výbojů a tím nebezpečnější pro usedající ptáky sloupy jsou. Propršený červen, tedy zároveň období, kdy mláďata větších ptáků opouštějí hnízda a učí se létat, se na hrozivé statistice významně podepsal," řekl Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Ptáci se zraňují i přesto, že nebezpečné sloupy z naší krajiny postupně ubývají. Pracuje na tom skupina ČEZ, která ochráncům přírody zároveň přispívá na léčbu zraněných ptáků. „Do doby, než se povedlo prosadit, aby byla instalace ochranných zařízeni proti popálení ptactva povinná, jsme vynaložili desítky milionů korun do zabezpečení úseků, které nám pomohli vybrat ochránci přírody a ornitologové. Dnes je to součástí zákona, takže už takto vynaložené prostředky nejsou ničím navíc," uvedl regionální mluvčí ČEZ Martin Sobotka.

Doplnil, že nejde jen o zamezení úrazu elektřinou na stožárech a sloupech. „Chrání se také samotná vedení v místech, kde do nich může pták vrazit. Například vzletové plochy u vodních nádrží. Krom toho finančně pomáháme i záchranným stanicím, které o zraněné opeřence pečují," řekl Sobotka.

Podle Karla Makoně z plzeňské záchranné stanice živočichů velice záleží také na tom, jaké plodiny se v okolí sloupů pěstují. „Někde může být nezabezpečené vedení, a doposud se tam nic nestalo. Najednou tam ale zemědělci vysejí například jetel nebo vojtěšku a ptáci se tam stáhnou. Pak je to pro ně nebezpečné a často bohužel smrtelné," podotkl Makoň. Podle něj je popálení ptáků třetím nejčastějším úrazem ptáků. Na prvním místě jsou poranění způsobená dopravou, na druhém zranění, která si ptáci způsobí na skleněných plochách.

„Rychlá odborná pomoc popáleným ptákům bohužel většinou spočívá v tom, zajistit jim rychlé, bezbolestné usmrcení. Malá část zraněných má šanci dožít s trvalým handicapem v zajetí a jen velmi málo ptáků se podaří vyléčit a navrátit do přírody," vysvětlil Stýblo. Navrátit do přírody se loni podařilo asi šest procent zraněných opeřenců. Několik desítek se v tuzemských záchranných stanicích stále léčí.