„Mašinu chceme udržet v provozu pro další generace. Je to zařízení, které svým způsobem připomíná to, co naši předci uměli a také to, co zapříčinilo celý rozvoj států. Je to zkrátka kus historie a naše kulturní dědictví,“ shrnul význam lokomotivy předseda spolku Robert Kučera.

Vybrané peníze spolek podle něj použije na generální opravu historické parní lokomotivy 313.902, aby se z lokomotivy nemusel stát pouze exponát a mohla i nadále jezdit v čele historických parních vlaků. „Lokomotivě se blíží poslední revize kotle, bez které nemůže být dále provozována. Platnost způsobilosti provozu kotle končí zářím roku 2022,“ sdělil předseda s tím, že obnova vyjde na 3 100 000 korun. Za finance by se měl opravit kotel, pojezd lokomotivy a dalších části stroje.

Do opravy bude lokomotiva odstavená a členové spolku stroj připraví na samotnou opravu. „Vlastní oprava kotle a pojezdu musí být provedena dodavatelsky certifikovanou společností,“ dodal Kučera.

Pracovala v žateckém cukrovaru

Lokomotiva 313.902 začínala roku 1957 v provozu na vnitropodnikových výkonech v žateckém cukrovaru. „V roce 1978 byla provedena její poslední velká oprava kotle. Od roku 1983 byla vyřazena z provozu a následující rok sloužila jako vytápěcí kotel v betonárně podniku Elektrizace železnic při elektrifikaci žateckého uzlu,“ informoval Kučera.

Stroj je od roku 1992 majetkem Iron Monument Clubu v Plzni. „Od té doby procházela kompletací, opravou, výstavou v muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka. Byla také zapůjčena do Plzeňského Prazdroje jako součást návštěvnického okruhu. V roce 2016 ji spolek znovu zprovoznil,“ uzavřel předseda.

Více informací o sbírce naleznete na webových stránkách www.donio.cz.

Nezisková organizace – spolek Iron Monument Club v Plzni p.s. (IMC Plzeň) sdružuje zájemce o technické památky, zejména o historii železnice, který je jednou ze zakládajících základních organizací občanského sdružení Český svaz ochránců památek. Touto činností se členové klubu zabývali nezávisle na oficiálních strukturách již od první poloviny 80. let a během existence klubu objevili a zachránili několik parních lokomotiv, historických železničních vozů a stabilních parních strojů. IMC Plzeň vlastní dvě parní lokomotivy 475.111 a 313.902, jednu dieselovou T211.042, několik osobních vozů a dalších železničních artefaktů. (zdroj: IMC Plzeň)